Protecția socială: necesități și realizări

MUNTEANU Andrei

Membru


december 14, 2017 • views 1022

curtea-suprema

 

 

”Cel mai fericit om este acela

care face fericit un număr cât mai mare de oameni”

Lev Tolstoi

Perioada schimbărilor este una extrem de dificilă deoarece așteptările mari ale societății sunt adesea privite cu incertitudine, iar rezultatul muncii de audit presupune în sine schimbarea proceselor din cadrul entităților, și nu doar, astfel încât așteptările cetățenilor să se transforme în realitate, iar realitatea să asigure beneficii întregii societăți.

Activitatea Direcției Generale Auditul Sectorului Social (în continuare – DGASS) are tangențe cu cele mai sensibile și de maxim interes domenii sociale, care vizează întreaga populație și, în special, categoriile de persoane defavorizate, care au nevoie de protecție socială, ajutor pentru perioada rece a anului, asistență medicală, atitudine grijulie în aziluri, case de copii etc. De aceea, activitatea Direcției responsabile de auditarea Rapoartelor Guvernului asupra executării Bugetului asigurărilor sociale de stat și Fondurilor obligatorii de asistență medicală, bugetului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, proiectelor din domeniul sănătății etc. este una de importanță majoră.    

         Pornind de la cele menționate, doresc să accentuez că problemele ce persistă în acest sector sunt multe și complexe, iar procesul de soluționare a lor necesită mult efort, dorință de schimbare, deschidere a entităților supuse auditului spre promovarea unui management efectiv, econom și eficient, precum și o bună conlucrare cu Guvernul și Parlamentul.

         Rezultatele misiunilor de audit denotă un șir de carențe în activitatea instituțiilor, pornind de la un management defectuos al banilor publici, cauzat de diverși factori interni, și finalizând cu imperfecțiuni de ordin legislativ. Astfel, angajații DGASS depun eforturi, cunoștințe și abilități pentru asigurarea combaterii fenomenului de utilizare ilicită și/sau neconformă a mijloacelor financiare publice, ghidându-se și pe pilonii de bază ai auditului performanței: eficiență, economicitate și eficacitate. Anume acesta este scopul pe care ni-l propunem, muncind zi de zi la realizarea lui, iar împreună cu echipa, având și suportul necesar al tuturor subdiviziunilor Curții de Conturi, inclusiv asistența juridică și metodologică, vom reuși, prin asigurarea atingerii obiectivelor stabilite, să schimbăm starea de lucruri în societatea noastră.

         În ultima perioadă activitatea DGASS s-a concretizat prin realizări semnificative, iar implementarea recomandărilor de audit a avut un impact pozitiv asupra domeniului per total, asigurând eficiența utilizării banilor publici, unele efecte urmând a fi resimțite și în perioadele următoare.

Astfel, printre reușitele obținute ar fi: reforma sistemului de pensii, extinderea listei de medicamente compensate, majorarea vârstei copiilor (de la 0-5 ani până la 0-18 ani) care beneficiază de medicamente compensate integral pentru tratament și profilaxie, creșterea ratei medii de rambursare pentru medicamentele  antihipertensive (în medie de la 50% până la 70%), majorarea volumului de finanțare pentru medicamentele compensate cu 50% față nivelul planificat al anului 2015 etc.

         Aceste realizări nici pe departe nu înseamnă că lucrurile pe segmentul social stau așa cum ne dorim sau cum își dorește societatea. Pe viitor urmează să depunem eforturi concrete pentru asigurarea unei gestionări mai eficiente a resurselor publice prin realizarea unor misiuni de audit cu impact substanțial asupra întregii societăți.

         Multe avem de făcut și suntem obligați să le facem bine, astfel  încât așteptările celor ce au privirile îndreptate spre noi să fie realizate pe deplin.

 

 

Autor: Andrei Munteanu,

Membru al Curții de Conturi