Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Rapoartele CCRM, audiate în cadrul ședinței CCFP în teritoriu

Rapoartele CCRM, audiate în cadrul ședinței CCFP în teritoriu

Septembrie 29, 2020 accesari 413

 

După ce unul din rapoartele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a fost examinat, în premieră, în cadrul ședinței Consiliului municipal Chișinău în luna iunie curent, această practică se extinde. Astfel, două rapoarte ale CCRM au fost discutate cu autoritățile publice locale (APL), în cadrul ședinței Comisie de control al finanțelor publice (CCFP), organizată la Briceni, la data de 28 septembrie curent.

Echipa Curții de Conturi a fost condusă de Eduard Moroșan, membru al CCRM. În cadrul ședinței, au fost puse în discuție două rapoarte de audit:

 • Raportul misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.26 din 05 iulie 2016 privind Rapoartele auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice locale din raionul Briceni pe anul 2015, aprobat prin Hotărârea CCRM nr.80 din 26 noiembrie 2018.

Conform constatărilor misiunii de follow-up, măsurile întreprinse de factorii decizionali în vederea implementării cerințelor și recomandărilor de audit dispuse de Curtea de Conturi (Hotărârea nr.26 din 05.07.2016) nu au fost suficiente pentru eliminarea integrală a deficiențelor constatate de auditul precedent și care ar asigura premisele necesare pentru administrarea conformă a patrimoniului public. Astfel, entitățile auditate dispun de rezerve de implementare la: evaluarea potențialului economic aferent bazei de impozitare, gestiunea conformă a cheltuielilor bugetare, înregistrarea integrală și raportarea conformă a patrimoniului public.

Raport

 • Raportul auditului rapoartelor financiare ale raionului Ocnița (UAT de nivelul II) încheiate la 31 decembrie 2018, aprobat prin Hotărârea CCRM nr.61 din 31.10.2019.

Curtea de Conturi a emis o opinie cu rezerve privind rapoartele financiare ale raionului Ocnița. Opinia cu rezerve a fost determinată de următoarele efecte:

  • subevaluarea valorii clădirilor (proprietate a CR Ocniţa) ca urmare a reflectării incorecte a clădirilor transmise în comodat către IMSP fondate în sumă de 44,9 mil. MDL;
  • subevaluarea valorii construcțiilor speciale (drumuri) cu 7,3 mil. MDL din cauza reflectării valorii lucrărilor de reparații capitale ca cheltuieli curente (222500) și neatribuirea la cheltuieli a uzurii în sumă de 0,3 mil. MDL;
  • necontabilizarea și neraportarea unui mijloc de transport cu valoarea de 0,3 mil. MDL;
  • nerecunoașterea și neevaluarea terenurilor cu suprafața de 2,98 ha au determinat diminuarea valorii terenurilor cu circa 3,8 mil. MDL;
  • lipsa evidenței analitice a contului 415 „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării”, în valoare totală de 53,1 mil. MDL, nu a permis auditului să confirme valoarea acestuia.

Raport

În opinia Curții de Conturi, este foarte benefică și eficientă practica de examinare a constatărilor și recomandărilor de audit public extern cu APL, în cadrul ședințelor cu deplasare în teritoriu. Acest exemplu de implicare a APL în discuțiile pe marginea rapoartelor Curții de Conturi trebuie preluat și extins și la nivelul altor APL, pentru a genera un impact mai mare activității de audit și o înțelegere mai bună a recomandărilor formulate în rapoarte.

Organizarea audierilor rapoartelor CCRM în teritoriu, inclusiv în cadrul APL, vine să susțină eforturile CCRM de responsabilizare a factorilor de decizie din cadrul autorităților publice locale privind gestionarea banilor publici. Menționăm că, rapoartele CCRM identifică de la an la an probleme sistemice și un șir de iregularități la capitolul gestionarii finanțelor și patrimoniului public la nivel local, iar situația poate fi îmbunătățită prin eforturile comune și implicare amplă, atât a Legislativului și instituției de audit public extern, cât și a factorilor de decizie din cadrul APL.