Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Raportul anual 2017 prezentat în Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului

Raportul anual 2017 prezentat în Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului

Octombire 24, 2018 accesari 1962

Astăzi, 24 octombrie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat, în cadrul ședinței Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului, Raportul asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public în exercițiul bugetar 2017.

La ședință au fost prezenți Veaceslav Untila, Președintele CCRM, Tamara Andrușca, Vicepreședintele CCRM, Tatiana Cunețchi, membru al CCRM și Nina Onofrei, șef Direcție generală planificare, metodologie, controlul calității și instruire profesională.

Președintele CCRM, Veaceslav Untila a făcut o prezentare generală a Raportului anual 2017, menționând că, obiectivul raportului este prezentarea într-o manieră simplă și accesibilă a principalelor constatări și concluzii aferente misiunilor de audit, realizate în perioada octombrie 2017 – septembrie 2018. Scopul activității de audit a fost evaluarea obiectivă și independentă, în strictă conformitate cu cadrul legal și cu cerințele standardelor internaționale de audit, a corectitudinii și performanței gestionării finanțelor publice și a patrimoniului public, a specificat domnul Untila.

Totodată, deputații au fost informați că, prin activitățile realizate, au fost identificate riscurile existente în gestionarea resurselor publice, au fost oferite asigurări privind căile de depășire a neregulilor și au fost formulate recomandări factorilor de decizie ai entităților auditate.

Astfel, portofoliul de audit al Curții de Conturi a cuprins 53 de misiuni, dintre care 37 misiuni de audit al situațiilor financiare, 12 misiuni de audit al performanței și 4 misiuni de audit al conformității. În temeiul constatărilor și probelor de audit, Curtea de Conturi a exprimat 38 de opinii asupra rapoartelor financiare și a formulat 16 concluzii aferente conformității și performanței gestionării fondurilor publice. Din totalul opiniilor exprimate, 6 opinii sunt favorabile, 22 de opinii cu rezerve, 8 opinii contrare și 2 cazuri de imposibilitate de exprimare a opiniei de audit.

În scopul îmbunătățirii managementului instituțional și diminuării eventualelor riscuri de utilizare neconformă a banilor publici, Curtea de Conturi a analizat erorile constatate în perioada de raportare și a înaintat 1 211 recomandări, toate fiind acceptate de entitățile auditate.

În perioada raportată, Curtea de Conturi a remis organelor de drept materiale privind 13 misiuni de audit cu suspiciuni de fraudă. Acestea se referă, în special, la eligibilitatea beneficiarilor la aprobarea spre plată a sprijinului financiar; achiziționarea echipamentelor care nu corespund integral specificului activității entității; majorarea nejustificată a costurilor lucrărilor de renovare și reconstrucție a edificiilor față de prețurile contractate inițial; contractarea și achiziționarea neregulamentară a bunurilor; lipsa planificării sau executarea neconformă a achizițiilor publice; denaturarea cheltuielilor aferente remunerării muncii; stabilirea arbitrară de către beneficiar a perioadei de garanție pentru lucrările de reparație executate etc. Urmare a examinării materialelor remise organelor abilitate, au fost pornite două cauze penale, au fost emise 3 refuzuri în pornirea urmăririi penale, iar 8 materiale se află în curs de examinare.

La final, Președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Ștefan Creangă a menționat că, în baza raportului prezentat, va fi redactată o decizie a comisiei.

Menționăm că, Curtea de Conturi este instituția primordială în sistemul de finanțe publice din Republica Moldova și un gardian al gestiunii conforme a fondurilor publice.