Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Raportul CCRM privind facilitățile fiscale, utilizat în cadrul studiului ONG

Raportul CCRM privind facilitățile fiscale, utilizat în cadrul studiului ONG

Februarie 15, 2021 accesari 202

 

Recent, organizația nonguvernamentală (ONG) IDIS ”Viitorul” a lansat studiul ”Facilitățile fiscale în Republica Moldova și impactul lor asupra bugetului public național”.

Un compartiment separat al studiului este axat pe rapoartele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) privind facilitățile fiscale, în mod special, pe auditul realizat în anul 2016, în care a fost abordată problematica facilităților fiscale în perioada 2011-2015 și prejudiciile cauzate bugetului de stat.

Potrivit autorilor studiului, Curtea de Conturi este unica instituție de stat care a abordat problema și care a întocmit rapoarte care abordează acest domeniu. ”Conform Curții de Conturi... pentru 2015, suma facilităților vamale și fiscale s-a ridicat la cifra de 14 783,1, ceea ce constituia 37,1% din bugetul de stat...”, se remarcă în studiu. Situația respectivă era cauzată în 2015, în opinia CCRM, de ”lărgirea spectrului de scutiri până la 105 categorii; de lipsa cadrului legal normativ care ar reglementa modalitatea de planificare și aprobare a facilităților fiscale de către instituțiile publice abilitate; de faptul că Ministerul Finanțelor nu a asigurat analiza impactului facilităților acordate și a necesității menținerii lor; de lipsa de instrumente pentru identificare deplină, corectă, rapidă a beneficiarilor de facilități fiscale, precum și a volumului facilităților acordate; de subestimarea valorii reale a bunurilor etc...”, se menționează în studiul IDIS ”Viitorul”.

În contextul studiului, IDIS ”Viitorul” formulează propuneri legislative, care complementează recomandările formulate în raportul Curții de Conturi, în scopul îmbunătățirii reglementării facilităților fiscale.

Menționăm că, rapoartele CCRM servesc drept bază pentru multiple analize și studii elaborate de organizațiile nonguvernamentale, fiind, de asemenea, frecvent subiectul unor dezbateri și mese rotunde. Societatea civilă este una din principalele părți interesate ale instituției supreme de audit, Curtea de Conturi promovând în permanență inițiative de cooperare în scopul îmbunătățirii bunei guvernări a banilor publici și sporirii impactului recomandărilor de audit.

Studiu