Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Raportul CCRM privind performanța Fondului Național de Dezvoltare a fost audiat de Comisia de control al finanțelor publice

Raportul CCRM privind performanța Fondului Național de Dezvoltare a fost audiat de Comisia de control al finanțelor publice

Ianuarie 28, 2020 accesari 1544

 

Concluziile Raportului auditului performanței ”Sunt necesare acțiuni semnificative pentru asigurarea gestionării eficiente și eficace a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare Regională” au fost audiate, astăzi 28 ianuarie, în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice a Parlamentului Republicii Moldova. Menționăm că, Raportul a fost examinat în cadrul ședinței publice a Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) în noiembrie 2019, fiind aprobată hotărârea asupra raportului.

Marina Covali, membru al CCRM a prezentat obiectivele și cele mai semnificative constatări ale echipei de audit referitor la modul în care au fost utilizate mijloacele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională.

Modul de selectare a proiectelor în cadrul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională este defectuos, în rezultat fiind acceptate proiecte de importanță locală, pentru implementarea cărora s-au utilizat ineficient mijloace financiare în sumă de 225,9 mil. lei, precum și proiecte care includ activități neeligibile, în valoare de circa 9 mil. lei.

Misiunea de audit a constatat că, deși au fost inițiate unele acțiuni în vederea perfecționării cadrului legislativ și normativ în domeniul dezvoltării regionale, acestea nu au avut finalitate. Un impediment în implementarea proiectelor de dezvoltare regională l-a constituit capacitățile reduse de cofinanțare a proiectelor din partea autorităților publice locale, precum și pregătirea insuficientă a documentației tehnice a proiectelor.

Potrivit raportului de audit, investițiile majore în proiectele care urmau să asigure accesul populației la apă potabilă nu au atins rezultatele scontate. De asemenea, suma de 43,1 mil. lei a fost utilizată ineficient pentru implementarea unor proiecte, care nu au avut continuitate. Misiunea de audit a mai constatat că două proiecte implementate au fost atribuite eronat la una din direcțiile prioritare stabilite în Strategia Națională de Dezvoltare Regională, astfel fiind dezafectate mijloace financiare în sumă de 37,7 mil. lei.

Curtea de Conturi a solicitat Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor.