Acasă / Biroul de presă / Mass - media despre noi / Raportul Curții de Conturi: Privatizarea Tutun CTC a fost efectuată cu încălcări

Raportul Curții de Conturi: Privatizarea Tutun CTC a fost efectuată cu încălcări

Mai 19, 2020 accesari 1274

Sursa: PUBLIKA

Comisia de control al finanțelor publice a audiat, în ședința de astăzi, Raportul auditului conformității procesului de vânzare-cumpărare a acțiunilor statului deținute în SA „Tutun-CTC”, efectuat și prezentat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova.
”Raportul este destinat Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Agenției Proprietății Publice, implicată în vânzarea pachetului de acțiuni ale statului deținute în SA „Tutun -CTC”, în număr de 5076982 unități (90,81%), societății civile și altor părți interesate”, precizează autorii Raportului.
Auditul public extern a constatat, printre altele, că procedura de selectare a câștigătorului concursului comercial privind privatizarea pachetului de acțiuni ale statului deținute în SA „Tutun-CTC” nu s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale, iar interesele legitime ale statului nu au fost apărate conform principiilor de bază ale deetatizării proprietății publice privind eficiența, legalitatea și concurența.
Privatizarea pachetului de acțiuni ale statului în S.A „Tutun-CTC” s-a efectuat fără evaluarea obligatorie de către autoritatea administrației publice centrale la valoarea de piață a activelor nete, inclusiv a valorilor mobiliare și a bunurilor imobile. Acest lucru a dus la micșorarea capitalului propriu și, respectiv, a valorii acțiunilor supuse privatizării cu 111,6 milioane de lei.
Pachetul de acțiuni ale statului, care costa 338,3 milioane de lei, s-a vândut cu prețul de 166,1 milioane de lei, valoarea acțiunilor fiind micșorată cu 172,2 milioane de lei, sau cu 50,9% din valoarea de bilanț a acțiunilor.
Pachetul de acțiuni ale statului nu a fost expus regulamentar la licitațiile cu strigare, organizate prin Bursa de Valori a Moldovei.