<![CDATA[Curtea de Conturi a Republicii Moldova]]> http://www.ccrm.md/ 2019-05-25 ro http://www.ccrm.md/ Copyright (c) 2017 http://www.ccrm.md/ Registrul riscurilor http://ccrm.md/risc22-1-7
Registrul riscurilor în cadrul Curții de Conturi a fost instituit în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, art.8 și 15 din Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010 ]]>
2017-03-23