<![CDATA[Curtea de Conturi a Republicii Moldova]]> http://www.ccrm.md/ 2018-07-20 ro http://www.ccrm.md/ Copyright (c) 2017 http://www.ccrm.md/ Președintele Curții de Conturi a primit vizita Ambasadorului Poloniei în Moldova http://www.ccrm.md/presedintele-curtii-de-conturi-a-primit-vizita-ambasadorului-poloniei-in-moldova-1-4135
Relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Republica Polonă au fost puse în discuție de Veaceslav Untila, Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și Excelența Sa, Bartłomiej Zdaniuk, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Polone în Republica Moldova.]]>
2018-07-12
Auditul situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale http://www.ccrm.md/auditul-situatiilor-financiare-consolidate-ale-ministerului-sanatatii-muncii-si-protectiei-sociale-1-4133
Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 5 iulie curent, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), întocmite la 31.12.2017.]]>
2018-07-05
Curtea de Conturi a studiat experiența Georgiei în domeniul finanțării politice http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-studiat-experienta-georgiei-in-domeniul-finantarii-politice-1-4131
În perioada 25-28 iunie curent, o delegație comună a reprezentanților Comisiei Electorale Centrale (CEC), Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și ai Ministerului Finanțelor ai Republicii Moldova (MF) a vizitat Georgia pentru a prelua experiență și bune practici în domeniul finanțării politice.]]>
2018-06-29
Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale ANRE la 31 decembrie 2017 http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-auditat-situatiile-financiare-ale-anre-la-31-decembrie-2017-1-4128
Scopul misiunii de audit a fost de a verifica dacă situațiile financiare ale ANRE la 31 decembrie 2017 prezintă o imagine reală și fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și nu conțin denaturări semnificative. ]]>
2018-06-28
Auditul situațiilor financiare ale Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pentru anul 2017 http://www.ccrm.md/auditul-situatiilor-financiare-ale-proiectului-consolidarea-eficacitatii-retelei-de-asistenta-sociala-pentru-anul-2017-1-4125
Auditul a fost efectuat la solicitarea Băncii Mondiale, în condițiile prevăzute de Acordul de finanțare, încheiat între Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare. Misiunea de audit a avut ca scop verificarea, dacă rapoartele financiare ale Proiectului prezintă o imagine reală și fidelă a situațiilor financiare.]]>
2018-06-27
Raportul auditului financiar al CCRM asupra Raportului Guvernului privind executarea FAOAM examinat de parlamentari http://www.ccrm.md/raportul-auditului-financiar-al-ccrm-al-raportul-guvernului-privind-executarea-faoam-examinat-de-parlamentari-1-4127
Astăzi, 27 iunie 2018, Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie a examinat Raportul Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) în anul bugetar încheiat 2017 și Raportul auditului financiar al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) asupra acestui Raport. ]]>
2018-06-27
Conformitatea gestionării mijloacelor Fondului Ecologic Național în anul 2017 http://www.ccrm.md/conformitatea-gestionarii-mijloacelor-fondului-ecologic-national-in-anul-2017-1-4123
La data de 26 iunie curent, Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice Proiectul raportului auditului conformității asupra gestionării mijloacelor Fondului Ecologic Național (FEN) în anul 2017. ]]>
2018-06-26
Cea de-a IV reuniune a grupului de lucru EUROSAI privind auditul cooperativ de mediu privind calitatea aerului http://www.ccrm.md/cea-de-a-iv-reuniune-a-grupului-de-lucru-eurosai-privind-auditul-cooperativ-de-mediu-privind-calitatea-aerului-1-4130
În perioada 18-20 iunie curent, membrii Grupului de lucru EUROSAI privind auditul mediului (WGEA) s-au reunit în orașul Varșovia, Polonia, pentru a discuta proiectul de raport comun privind auditul cooperativ al calității aerului, care a fost realizat de 16 instituții supreme de audit (ISA), inclusiv Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM). ]]>
2018-06-26
Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale municipiului Bălți pe anul 2017 http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-auditat-situatiile-financiare-ale-municipiului-balti-pe-anul-2017-1-4121
Proiectul raportului auditului situațiilor financiare aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public al autorităților publice locale (APL) din municipiul Bălți pe anul 2017 a fost examinat în cadrul ședinței Curții de Conturi din 25 iunie curent. ]]>
2018-06-25
Premierea angajaților CCRM de Ziua funcționarului public http://www.ccrm.md/premierea-angajatilor-ccrm-de-ziua-functionarului-public-1-4126
Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), Veaceslav Untila a felicitat angajații CCRM cu ocazia Zilei funcționarului public, marcată la data de 23 iunie. ]]>
2018-06-24
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4134
La data de 23 iulie 2018, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședințelor publice:]]>
2018-07-13
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4132
La data de 5 iulie 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, întocmite la 31 decembrie 2017.]]>
2018-07-04
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4124
La data de 28 iunie 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice proiectul Raportul auditului situațiilor financiare ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică la 31 decembrie 2017.]]>
2018-06-27
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4122
La data de 27 iunie 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice proiectul Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pentru anul 2017.]]>
2018-06-26
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4120
La data de 26 iunie 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice proiectul Raportului de audit al conformității asupra gestionării mijloacelor Fondului Ecologic Național în anul 2017.]]>
2018-06-25
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4119
La data de 25 iunie 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice proiectul Raportului auditului situațiilor financiare aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public a mun. Bălți pe anul 2017.]]>
2018-06-23
Președintele Curții de Conturi a primit vizita Ambasadorului Poloniei în Moldova http://www.ccrm.md/presedintele-curtii-de-conturi-a-primit-vizita-ambasadorului-poloniei-in-moldova-1-4135
Relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Republica Polonă au fost puse în discuție de Veaceslav Untila, Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și Excelența Sa, Bartłomiej Zdaniuk, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Polone în Republica Moldova.]]>
2018-07-12
Auditul situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale http://www.ccrm.md/auditul-situatiilor-financiare-consolidate-ale-ministerului-sanatatii-muncii-si-protectiei-sociale-1-4133
Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 5 iulie curent, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), întocmite la 31.12.2017.]]>
2018-07-05
Curtea de Conturi a studiat experiența Georgiei în domeniul finanțării politice http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-studiat-experienta-georgiei-in-domeniul-finantarii-politice-1-4131
În perioada 25-28 iunie curent, o delegație comună a reprezentanților Comisiei Electorale Centrale (CEC), Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE), Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și ai Ministerului Finanțelor ai Republicii Moldova (MF) a vizitat Georgia pentru a prelua experiență și bune practici în domeniul finanțării politice.]]>
2018-06-29
Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale ANRE la 31 decembrie 2017 http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-auditat-situatiile-financiare-ale-anre-la-31-decembrie-2017-1-4128
Scopul misiunii de audit a fost de a verifica dacă situațiile financiare ale ANRE la 31 decembrie 2017 prezintă o imagine reală și fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și nu conțin denaturări semnificative. ]]>
2018-06-28
Auditul situațiilor financiare ale Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pentru anul 2017 http://www.ccrm.md/auditul-situatiilor-financiare-ale-proiectului-consolidarea-eficacitatii-retelei-de-asistenta-sociala-pentru-anul-2017-1-4125
Auditul a fost efectuat la solicitarea Băncii Mondiale, în condițiile prevăzute de Acordul de finanțare, încheiat între Guvernul Republicii Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare. Misiunea de audit a avut ca scop verificarea, dacă rapoartele financiare ale Proiectului prezintă o imagine reală și fidelă a situațiilor financiare.]]>
2018-06-27
Raportul auditului financiar al CCRM asupra Raportului Guvernului privind executarea FAOAM examinat de parlamentari http://www.ccrm.md/raportul-auditului-financiar-al-ccrm-al-raportul-guvernului-privind-executarea-faoam-examinat-de-parlamentari-1-4127
Astăzi, 27 iunie 2018, Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie a examinat Raportul Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) în anul bugetar încheiat 2017 și Raportul auditului financiar al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) asupra acestui Raport. ]]>
2018-06-27
Conformitatea gestionării mijloacelor Fondului Ecologic Național în anul 2017 http://www.ccrm.md/conformitatea-gestionarii-mijloacelor-fondului-ecologic-national-in-anul-2017-1-4123
La data de 26 iunie curent, Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice Proiectul raportului auditului conformității asupra gestionării mijloacelor Fondului Ecologic Național (FEN) în anul 2017. ]]>
2018-06-26
Cea de-a IV reuniune a grupului de lucru EUROSAI privind auditul cooperativ de mediu privind calitatea aerului http://www.ccrm.md/cea-de-a-iv-reuniune-a-grupului-de-lucru-eurosai-privind-auditul-cooperativ-de-mediu-privind-calitatea-aerului-1-4130
În perioada 18-20 iunie curent, membrii Grupului de lucru EUROSAI privind auditul mediului (WGEA) s-au reunit în orașul Varșovia, Polonia, pentru a discuta proiectul de raport comun privind auditul cooperativ al calității aerului, care a fost realizat de 16 instituții supreme de audit (ISA), inclusiv Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM). ]]>
2018-06-26
Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale municipiului Bălți pe anul 2017 http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-auditat-situatiile-financiare-ale-municipiului-balti-pe-anul-2017-1-4121
Proiectul raportului auditului situațiilor financiare aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public al autorităților publice locale (APL) din municipiul Bălți pe anul 2017 a fost examinat în cadrul ședinței Curții de Conturi din 25 iunie curent. ]]>
2018-06-25
Premierea angajaților CCRM de Ziua funcționarului public http://www.ccrm.md/premierea-angajatilor-ccrm-de-ziua-functionarului-public-1-4126
Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), Veaceslav Untila a felicitat angajații CCRM cu ocazia Zilei funcționarului public, marcată la data de 23 iunie. ]]>
2018-06-24
Туризм попал под аудит http://www.ccrm.md/turizm-popal-pod-audit-1-4101
]]>
2018-06-25
Минздрав тормозит реформы. Счетная палата опасается за эффективность модернизации здравоохранения в Молдове http://www.ccrm.md/minzdrav-tormozit-reformy-schetnaya-palata-opasaetsya-za-effektivnost-modernizatsii-zdravookhraneniya-v-moldove-1-4086
В финансовых отчетах медучреждений часто встречаются искажения, а эффективность программы «Модернизации здравоохранения в Республике Молдова» под угрозой, поскольку ее выполнение сложно оценить. К таким выводам пришла Счетная палата по итогам финансового аудита национальных программ здравоохранения. В минздраве утверждают, что всему виной объединение двух министерств и перегруженность чиновников.]]>
2018-05-16
Transportul public din Chişinău sub lupa Curţii de Conturi http://www.ccrm.md/transportul-public-din-chisinau-sub-lupa-curtii-de-conturi-1-4076
Transportul public din Chişinău sub lupa Curţii de Conturi ]]>
2018-04-13
В Молдове закроют 14 железнодорожных станций. Что будет с людьми? http://www.ccrm.md/v-moldove-zakroyut-14-zheleznodorozhnykh-stantsiy-chto-budet-s-lyudmi-1-4085
Госпредприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) намерена закрыть 14 железнодорожных станций, несмотря на несогласие представителей местной власти. В ЖДМ необходимость закрытия станций объясняют тем, что они не задействованы в работе предприятия, но приносят убытки  20-25 млн леев в год. Работников этих станций власти обещают трудоустроить в других филиалах ЖДМ. ]]>
2018-04-13
Primăria municipiului Chișinău, făcută praf într-un raport al CCRM privind administrarea transportului urban! Ce încălcări au fost depistate http://www.ccrm.md/primaria-municipiului-chisinau-facuta-praf-intr-un-raport-al-ccrm-privind-administrarea-transportului-urban-ce-incalcari-au-fost-depistate-1-4077
Curtea de Conturi a examinat astăzi, 11 aprilie, Raportul auditului conformităţii asociat auditului de performanţă „Managementul serviciilor publice de transport urban şi impactul fiscal bugetar al acestora”. ]]>
2018-04-11
Mold-street: CFM nu a cumpărat locomotive noi, dar există riscul că nu le va putea plăti http://www.ccrm.md/mold-street-cfm-nu-a-cumparat-locomotive-noi-dar-exista-riscul-ca-nu-le-va-putea-plati-1-4061
În pofida unor relatări triumfaliste, cel mai mare proiect de renovare a Căilor Ferate din Moldova (CFM) bate pasul pe loc. Întreprinderea de stat aşa-şi nu a reuşit nici până azi să selecteze furnizorul de locomotive noi şi nici nu e în stare să valorifice un credit de circa o sută de milioane euro, scrie mold-street.com.]]>
2018-04-03
Curtea de Conturi optează pentru implicare permanentă a Parlamentului prin asigurarea unui cadru legislativ funcțional și productiv http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-opteaza-pentru-implicare-permanenta-a-parlamentului-prin-asigurarea-unui-cadru-legislativ-functional-si-productiv-1-4058
Preşedintele Curţii de Conturi a Republicii Moldova, Veaceslav Untila, a declarat pentru ABCNEWS. MD, că iniţiativa   Președintelui Parlamentului, Andrian Candu, privind instituirea unei noi comisii parlamentare permanente este bine venită.]]>
2018-04-02
Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului financiar la Compania „Teleradio - Moldova” http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-examinat-raportul-auditului-financiar-la-compania-teleradio-moldova-1-4051
Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului financiar privind gestiunea economico - financiară şi administrarea patrimoniului de către Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului (IPNA) Compania „Teleradio - Moldova” pentru exerciţiul bugetar 2016, relatează Radio Moldova Actualităţi.]]>
2018-03-21
Как в Молдове строят электронное правительство http://www.ccrm.md/kak-v-moldove-stroyat-elektronnoe-pravitelstvo-1-4082
Главное контрольное ведомство выявило нарушения при реализации проекта перехода Молдовы на e-Government (электронное правительство). Счетная палата Молдовы (СПМ) пришла к выводу, что власти потратили более 23 млн долларов на проекты по переходу к электронной форме оказания госуслуг, однако граждане и бизнес очевидных изменений не почувствовали, многие сервисы так и не заработали или работают не в полной мере. В правительстве озвученные выводы опровергают, говоря об успешности проекта и широкой востребованности электронных сервисов.]]>
2018-01-31
Reflector analitic: Roman Mihăeș, Vladimir Golovatiuc și Andrei Munteanu http://www.ccrm.md/reflector-analitic-roman-mihaes-vladimir-golovatiuc-si-andrei-munteanu-1-3989
Andrei Munteanu, membru CCRM la emisiunea ”Reflector analitic”, la Accent TV]]>
2017-11-22