<![CDATA[Curtea de Conturi a Republicii Moldova]]> http://www.ccrm.md/ 2018-06-21 ro http://www.ccrm.md/ Copyright (c) 2017 http://www.ccrm.md/ Situațiile financiare ale Consiliului Concurenței la 31 decembrie 2017 prezintă o imagine reală și fidelă http://www.ccrm.md/situatiile-financiare-ale-consiliului-concurentei-la-31-decembrie-2017-prezinta-o-imagine-reala-si-fidela-1-4114
Rezultatele auditului situațiilor financiare ale Consiliului Concurenței la 31 decembrie 2017 au fost examinate în cadrul ședinței Curții de Conturi din 21 iunie curent. ]]>
2018-06-21
Auditului situațiilor financiare ale Oficiului Avocatului Poporului http://www.ccrm.md/auditului-situatiilor-financiare-ale-oficiului-avocatului-poporului-1-4112
Misiunea de audit a verificat, dacă rapoartele financiare ale Oficiului Avocatului Poporului, încheiate la 31 decembrie 2017, sunt lipsite de denaturări semnificative și oferă o imagine reală şi fidelă, iar tranzacțiile financiare au fost efectuate conform reglementărilor în vigoare.]]>
2018-06-19
Masă rotundă cu tematica eficientizării managementului sectorului public http://www.ccrm.md/masa-rotunda-cu-tematica-eficientizarii-managementului-sectorului-public-1-4110
O delegație din Republica Lituania a vizitat Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) pentru a împărtăși experiența în domeniul eficientizării activității operaționale și managementului în sectorul public. ]]>
2018-06-18
Delegația Congresului Autorităților Locale și Regionale a vizitat Curtea de Conturi http://www.ccrm.md/delegatia-congresului-autoritatilor-locale-si-regionale-a-vizitat-curtea-de-conturi-1-4108
Situația privind autoritățile publice locale a fost pusă în discuție de coraportorii Congresului Autorităților Locale și Regionale cu conducerea Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în cadrul întrevederii din 14 iunie curent.]]>
2018-06-14
Raportul CCRM asupra Raportului Guvernului privind executarea BASS audiat de comisia parlamentară http://www.ccrm.md/raportul-ccrm-asupra-raportului-guvernului-privind-executarea-bass-audiat-de-comisia-parlamentara-1-4107
Astăzi, 13 iunie 2018, Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie a audiat Raportul auditului financiar al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul bugetar încheiat 2017, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.26 din 29.05.2018. ]]>
2018-06-13
Auditului situațiilor financiare ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestate http://www.ccrm.md/auditului-situatiilor-financiare-ale-consiliului-national-pentru-acreditare-si-atestate-1-4106
Situațiile financiare ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestate (CNAA), întocmite pentru anul bugetar 2017 au fost subiectul proiectului Raportului examinat la data de 12 iunie 2018, în cadrul ședinței publice a Curții de Conturi. ]]>
2018-06-12
Evoluțiile procesului de consolidare instituțională discutate de Președintele CCRM și Șeful Delegației UE în Moldova http://www.ccrm.md/evolutiile-procesului-de-consolidare-institutionala-discutate-de-presedintele-ccrm-si-seful-delegatiei-ue-in-moldova-1-4104
Ultimele evoluții ale activității de consolidare instituțională și planurile de viitor au fost subiectul discuțiilor întrevederii de astăzi, 8 iunie 2018, a Președintelui Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), Veaceslav Untila cu Șeful Delegației Uniunii Europene în Moldova, Peter Michalko.]]>
2018-06-11
Elevii Colegiului Național de Comerț al ASEM în vizită la Curtea de Conturi http://www.ccrm.md/elevii-colegiului-national-de-comert-al-asem-in-vizita-la-curtea-de-conturi-1-4103
Un grup de elevi a vizitat, astăzi 8 iunie 2018, Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Elevii anului doi de studiu, specialitatea ”Contabilitate” studiază la Colegiului Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), au fost călăuziți de către Natalia Roșca, profesor la disciplini economice. Vizita a avut drept obiectiv informarea și documentarea elevilor în cadrul desfășurării stagiului de practică. ]]>
2018-06-08
Misiunea experților Curții de Audit a Olandei http://www.ccrm.md/misiunea-expertilor-curtii-de-audit-a-olandei-1-4100
În perioada 28-31 mai curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit misiunea experților olandezi din cadrul Curții de Audit a Olandei (CAO). ]]>
2018-06-04
Ultimul sunet la școala-internat auxiliară din municipiul Bălți http://www.ccrm.md/ultimul-sunet-la-scoala-internat-auxiliara-din-municipiul-balti-1-4098
Cu ocazia sărbătorii ultimului sunet, reprezentanții Curții de Conturi au vizitat elevii Școlii-internat auxiliare din municipiul Bălți. Administrația școlii și cadrul didactic au fost felicitați cu ocazia încheierii anului de studii. Elevilor le-au fost adresate urări de sănătate, succese, realizări frumoase, vacanță plăcută, și revenirea din vacanță cu noi forțe.]]>
2018-05-31
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4115
La data de 22 iunie 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice proiectul Raportului auditului situațiilor financiare ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat încheiate la 31 decembrie 2017.]]>
2018-06-21
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4113
La data de 21 iunie 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice proiectul Raportului auditului situațiilor financiare ale Consiliului Concurenței la 31 decembrie 2017.]]>
2018-06-20
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4109
La data de 19 iunie 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului situațiilor financiare ale Oficiului Avocatului Poporului la 31 decembrie 2017.]]>
2018-06-18
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4102
La data de 12 iunie 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare pentru exercițiul bugetar 2017.]]>
2018-06-06
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4096
La data de 31 mai 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității pe anul 2017.]]>
2018-05-29
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4094
La data de 29 mai 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2017.]]>
2018-05-28
Situațiile financiare ale Consiliului Concurenței la 31 decembrie 2017 prezintă o imagine reală și fidelă http://www.ccrm.md/situatiile-financiare-ale-consiliului-concurentei-la-31-decembrie-2017-prezinta-o-imagine-reala-si-fidela-1-4114
Rezultatele auditului situațiilor financiare ale Consiliului Concurenței la 31 decembrie 2017 au fost examinate în cadrul ședinței Curții de Conturi din 21 iunie curent. ]]>
2018-06-21
Auditului situațiilor financiare ale Oficiului Avocatului Poporului http://www.ccrm.md/auditului-situatiilor-financiare-ale-oficiului-avocatului-poporului-1-4112
Misiunea de audit a verificat, dacă rapoartele financiare ale Oficiului Avocatului Poporului, încheiate la 31 decembrie 2017, sunt lipsite de denaturări semnificative și oferă o imagine reală şi fidelă, iar tranzacțiile financiare au fost efectuate conform reglementărilor în vigoare.]]>
2018-06-19
Masă rotundă cu tematica eficientizării managementului sectorului public http://www.ccrm.md/masa-rotunda-cu-tematica-eficientizarii-managementului-sectorului-public-1-4110
O delegație din Republica Lituania a vizitat Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) pentru a împărtăși experiența în domeniul eficientizării activității operaționale și managementului în sectorul public. ]]>
2018-06-18
Delegația Congresului Autorităților Locale și Regionale a vizitat Curtea de Conturi http://www.ccrm.md/delegatia-congresului-autoritatilor-locale-si-regionale-a-vizitat-curtea-de-conturi-1-4108
Situația privind autoritățile publice locale a fost pusă în discuție de coraportorii Congresului Autorităților Locale și Regionale cu conducerea Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în cadrul întrevederii din 14 iunie curent.]]>
2018-06-14
Raportul CCRM asupra Raportului Guvernului privind executarea BASS audiat de comisia parlamentară http://www.ccrm.md/raportul-ccrm-asupra-raportului-guvernului-privind-executarea-bass-audiat-de-comisia-parlamentara-1-4107
Astăzi, 13 iunie 2018, Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie a audiat Raportul auditului financiar al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul bugetar încheiat 2017, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.26 din 29.05.2018. ]]>
2018-06-13
Auditului situațiilor financiare ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestate http://www.ccrm.md/auditului-situatiilor-financiare-ale-consiliului-national-pentru-acreditare-si-atestate-1-4106
Situațiile financiare ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestate (CNAA), întocmite pentru anul bugetar 2017 au fost subiectul proiectului Raportului examinat la data de 12 iunie 2018, în cadrul ședinței publice a Curții de Conturi. ]]>
2018-06-12
Evoluțiile procesului de consolidare instituțională discutate de Președintele CCRM și Șeful Delegației UE în Moldova http://www.ccrm.md/evolutiile-procesului-de-consolidare-institutionala-discutate-de-presedintele-ccrm-si-seful-delegatiei-ue-in-moldova-1-4104
Ultimele evoluții ale activității de consolidare instituțională și planurile de viitor au fost subiectul discuțiilor întrevederii de astăzi, 8 iunie 2018, a Președintelui Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), Veaceslav Untila cu Șeful Delegației Uniunii Europene în Moldova, Peter Michalko.]]>
2018-06-11
Elevii Colegiului Național de Comerț al ASEM în vizită la Curtea de Conturi http://www.ccrm.md/elevii-colegiului-national-de-comert-al-asem-in-vizita-la-curtea-de-conturi-1-4103
Un grup de elevi a vizitat, astăzi 8 iunie 2018, Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Elevii anului doi de studiu, specialitatea ”Contabilitate” studiază la Colegiului Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), au fost călăuziți de către Natalia Roșca, profesor la disciplini economice. Vizita a avut drept obiectiv informarea și documentarea elevilor în cadrul desfășurării stagiului de practică. ]]>
2018-06-08
Misiunea experților Curții de Audit a Olandei http://www.ccrm.md/misiunea-expertilor-curtii-de-audit-a-olandei-1-4100
În perioada 28-31 mai curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit misiunea experților olandezi din cadrul Curții de Audit a Olandei (CAO). ]]>
2018-06-04
Ultimul sunet la școala-internat auxiliară din municipiul Bălți http://www.ccrm.md/ultimul-sunet-la-scoala-internat-auxiliara-din-municipiul-balti-1-4098
Cu ocazia sărbătorii ultimului sunet, reprezentanții Curții de Conturi au vizitat elevii Școlii-internat auxiliare din municipiul Bălți. Administrația școlii și cadrul didactic au fost felicitați cu ocazia încheierii anului de studii. Elevilor le-au fost adresate urări de sănătate, succese, realizări frumoase, vacanță plăcută, și revenirea din vacanță cu noi forțe.]]>
2018-05-31
Туризм попал под аудит http://www.ccrm.md/turizm-popal-pod-audit-1-4101
]]>
2018-06-25
Минздрав тормозит реформы. Счетная палата опасается за эффективность модернизации здравоохранения в Молдове http://www.ccrm.md/minzdrav-tormozit-reformy-schetnaya-palata-opasaetsya-za-effektivnost-modernizatsii-zdravookhraneniya-v-moldove-1-4086
В финансовых отчетах медучреждений часто встречаются искажения, а эффективность программы «Модернизации здравоохранения в Республике Молдова» под угрозой, поскольку ее выполнение сложно оценить. К таким выводам пришла Счетная палата по итогам финансового аудита национальных программ здравоохранения. В минздраве утверждают, что всему виной объединение двух министерств и перегруженность чиновников.]]>
2018-05-16
Transportul public din Chişinău sub lupa Curţii de Conturi http://www.ccrm.md/transportul-public-din-chisinau-sub-lupa-curtii-de-conturi-1-4076
Transportul public din Chişinău sub lupa Curţii de Conturi ]]>
2018-04-13
В Молдове закроют 14 железнодорожных станций. Что будет с людьми? http://www.ccrm.md/v-moldove-zakroyut-14-zheleznodorozhnykh-stantsiy-chto-budet-s-lyudmi-1-4085
Госпредприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) намерена закрыть 14 железнодорожных станций, несмотря на несогласие представителей местной власти. В ЖДМ необходимость закрытия станций объясняют тем, что они не задействованы в работе предприятия, но приносят убытки  20-25 млн леев в год. Работников этих станций власти обещают трудоустроить в других филиалах ЖДМ. ]]>
2018-04-13
Primăria municipiului Chișinău, făcută praf într-un raport al CCRM privind administrarea transportului urban! Ce încălcări au fost depistate http://www.ccrm.md/primaria-municipiului-chisinau-facuta-praf-intr-un-raport-al-ccrm-privind-administrarea-transportului-urban-ce-incalcari-au-fost-depistate-1-4077
Curtea de Conturi a examinat astăzi, 11 aprilie, Raportul auditului conformităţii asociat auditului de performanţă „Managementul serviciilor publice de transport urban şi impactul fiscal bugetar al acestora”. ]]>
2018-04-11
Mold-street: CFM nu a cumpărat locomotive noi, dar există riscul că nu le va putea plăti http://www.ccrm.md/mold-street-cfm-nu-a-cumparat-locomotive-noi-dar-exista-riscul-ca-nu-le-va-putea-plati-1-4061
În pofida unor relatări triumfaliste, cel mai mare proiect de renovare a Căilor Ferate din Moldova (CFM) bate pasul pe loc. Întreprinderea de stat aşa-şi nu a reuşit nici până azi să selecteze furnizorul de locomotive noi şi nici nu e în stare să valorifice un credit de circa o sută de milioane euro, scrie mold-street.com.]]>
2018-04-03
Curtea de Conturi optează pentru implicare permanentă a Parlamentului prin asigurarea unui cadru legislativ funcțional și productiv http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-opteaza-pentru-implicare-permanenta-a-parlamentului-prin-asigurarea-unui-cadru-legislativ-functional-si-productiv-1-4058
Preşedintele Curţii de Conturi a Republicii Moldova, Veaceslav Untila, a declarat pentru ABCNEWS. MD, că iniţiativa   Președintelui Parlamentului, Andrian Candu, privind instituirea unei noi comisii parlamentare permanente este bine venită.]]>
2018-04-02
Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului financiar la Compania „Teleradio - Moldova” http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-examinat-raportul-auditului-financiar-la-compania-teleradio-moldova-1-4051
Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului financiar privind gestiunea economico - financiară şi administrarea patrimoniului de către Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului (IPNA) Compania „Teleradio - Moldova” pentru exerciţiul bugetar 2016, relatează Radio Moldova Actualităţi.]]>
2018-03-21
Как в Молдове строят электронное правительство http://www.ccrm.md/kak-v-moldove-stroyat-elektronnoe-pravitelstvo-1-4082
Главное контрольное ведомство выявило нарушения при реализации проекта перехода Молдовы на e-Government (электронное правительство). Счетная палата Молдовы (СПМ) пришла к выводу, что власти потратили более 23 млн долларов на проекты по переходу к электронной форме оказания госуслуг, однако граждане и бизнес очевидных изменений не почувствовали, многие сервисы так и не заработали или работают не в полной мере. В правительстве озвученные выводы опровергают, говоря об успешности проекта и широкой востребованности электронных сервисов.]]>
2018-01-31
Reflector analitic: Roman Mihăeș, Vladimir Golovatiuc și Andrei Munteanu http://www.ccrm.md/reflector-analitic-roman-mihaes-vladimir-golovatiuc-si-andrei-munteanu-1-3989
Andrei Munteanu, membru CCRM la emisiunea ”Reflector analitic”, la Accent TV]]>
2017-11-22