<![CDATA[Curtea de Conturi a Republicii Moldova]]> http://www.ccrm.md/ 2018-10-18 ro http://www.ccrm.md/ Copyright (c) 2017 http://www.ccrm.md/ Vizita experților Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei la Curtea de Conturi http://www.ccrm.md/vizita-expertilor-agentiei-de-cooperare-internationala-a-germaniei-la-curtea-de-conturi-1-4179
Lupta privind combaterea corupției în vederea asigurării accesului echitabil la bunurile publice pentru toți cetățenii a fost discutată în cadrul unei întrevederi cu Președintele și Membrii Curții de Conturi de comun cu experții Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și reprezentanții Institutului pentru Politici și Reforme Europene din Republica Moldova. Evenimentul a avut loc la data de 16 octombrie curent.]]>
2018-10-17
Vizita experților ONAS la Curtea de Conturi http://www.ccrm.md/vizita-expertilor-onas-la-curtea-de-conturi-1-4177
În perioada 8-12 octombrie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a primit vizita experților din cadrul Oficiul Național de Audit al Suediei (ONAS).]]>
2018-10-11
Raportul anual al Curții de Conturi pentru anul 2017 a fost publicat http://www.ccrm.md/raportul-anual-al-curtii-de-conturi-pentru-anul-2017-este-public-pentru-societate-1-4176
Punctul de plecare pentru activitatea de audit a Curții de Conturi în perioada octombrie 2017 - septembrie 2018 îl reprezintă auditul financiar al rapoartelor Guvernului . ]]>
2018-10-10
Instruiri privind auditul financiar pentru auditorii CCRM http://www.ccrm.md/instruiri-privind-auditul-financiar-pentru-auditorii-ccrm-1-4175
Angajații Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au beneficiat, pe parcursul a 3 săptămâni, de instruiri în domeniul auditului financiar, tematica fiind ”Audit financiar – aspecte generale”. ]]>
2018-10-05
Cea de-a 16 reuniune a Grupului de lucru EUROSAI privind auditul mediului http://www.ccrm.md/cea-de-a-16-reuniune-a-grupului-de-lucru-eurosai-privind-auditul-mediului-1-4174
Cea de-a 16 reuniune anuală a Grupului de lucru EUROSAI pentru auditul mediului (WGEA) s-a desfășurat la Bratislava, Slovacia în perioada 25-28 septembrie curent. ]]>
2018-09-29
Instruiri în domeniul auditului financiar, organizate de Curtea de Conturi a Turciei http://www.ccrm.md/instruiri-in-domeniul-auditului-financiar-organizate-de-curtea-de-conturi-a-turciei-1-4173
Auditorii Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au beneficiat de instruiri în domeniul auditului financiar, organizate de experți din cadrul Curții de Conturi a Turciei (CCT).]]>
2018-09-28
Curtea de Conturi a participat la prima întrunire a Grupului de Auditori pentru Programul ENI CBC al Bazinului Mării Negre 2014-2020 http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-participat-la-prima-intrunire-a-grupului-de-auditori-pentru-programul-eni-cbc-al-bazinului-marii-negre-2014-2020-1-4171
În perioada 19-21 septembrie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat la două întruniri organizate în orașul București, România în contextul programelor transfrontaliere. ]]>
2018-09-24
Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale Institutului de Ecologie și Geografie http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-auditat-situatiile-financiare-ale-institutului-de-ecologie-si-geografie-1-4170
Proiectul raportului auditului situațiilor financiare ale Institutului de Ecologie și Geografie (IEG) la 31 decembrie 2017 a fost examinat în cadrul ședinței Curții de Conturi din 21 septembrie curent.]]>
2018-09-21
Curtea de Conturi a participat la Ziua Ușilor Deschise la Parlament http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-participat-la-ziua-usilor-deschise-la-parlament-1-4168
Curtea de Conturi a participat, cu un stand informativ, la Ziua Ușilor Deschise în incinta Parlamentului Republicii Moldova. Evenimentul, organizat la data de 14 septembrie curent, a fost dedicat Zilei Internaționale a Democrației, marcată pe 15 septembrie.]]>
2018-09-15
Prezentarea programelor informaționale pentru managementul activității de audit http://www.ccrm.md/prezentarea-programelor-informationale-pentru-managementul-activitatii-de-audit-1-4169
O ședință de lucru, cu prezentări și discuții despre programele informaționale care oferă soluții de automatizare a procesului de audit a întrunit, la data de 13 septembrie curent, membrii Curții de Conturi și șefii Direcțiilor generale de audit din cadrul instituției.]]>
2018-09-13
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4178
La data de 22 octombrie 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului implementării cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 22 din 30.06.2016 aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public de către UAT din raionul Ungheni.]]>
2018-10-17
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4167
La data de 21 septembrie 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului situațiilor financiare ale Institutului de Ecologie și Geografie încheiate la 31 decembrie 2017.]]>
2018-09-19
Solictare de propuneri pentru tematici de audit http://www.ccrm.md/solictare-de-propuneri-pentru-tematici-de-audit-1-4165
Curtea de Conturi a Republicii Moldova anunță despre demararea procesului de planificare a Programului activității de audit pe anul 2019.]]>
2018-09-11
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4156
La data de 6 august 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 decembrie 2017.]]>
2018-08-03
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4152
La data de 2 august 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului performanței privind evidența sistemelor și resurselor informaționale de stat]]>
2018-08-01
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4150
La data de 1 august 2018, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședințelor publice: ]]>
2018-07-31
Vizita experților Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei la Curtea de Conturi http://www.ccrm.md/vizita-expertilor-agentiei-de-cooperare-internationala-a-germaniei-la-curtea-de-conturi-1-4179
Lupta privind combaterea corupției în vederea asigurării accesului echitabil la bunurile publice pentru toți cetățenii a fost discutată în cadrul unei întrevederi cu Președintele și Membrii Curții de Conturi de comun cu experții Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și reprezentanții Institutului pentru Politici și Reforme Europene din Republica Moldova. Evenimentul a avut loc la data de 16 octombrie curent.]]>
2018-10-17
Vizita experților ONAS la Curtea de Conturi http://www.ccrm.md/vizita-expertilor-onas-la-curtea-de-conturi-1-4177
În perioada 8-12 octombrie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a primit vizita experților din cadrul Oficiul Național de Audit al Suediei (ONAS).]]>
2018-10-11
Raportul anual al Curții de Conturi pentru anul 2017 a fost publicat http://www.ccrm.md/raportul-anual-al-curtii-de-conturi-pentru-anul-2017-este-public-pentru-societate-1-4176
Punctul de plecare pentru activitatea de audit a Curții de Conturi în perioada octombrie 2017 - septembrie 2018 îl reprezintă auditul financiar al rapoartelor Guvernului . ]]>
2018-10-10
Instruiri privind auditul financiar pentru auditorii CCRM http://www.ccrm.md/instruiri-privind-auditul-financiar-pentru-auditorii-ccrm-1-4175
Angajații Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au beneficiat, pe parcursul a 3 săptămâni, de instruiri în domeniul auditului financiar, tematica fiind ”Audit financiar – aspecte generale”. ]]>
2018-10-05
Cea de-a 16 reuniune a Grupului de lucru EUROSAI privind auditul mediului http://www.ccrm.md/cea-de-a-16-reuniune-a-grupului-de-lucru-eurosai-privind-auditul-mediului-1-4174
Cea de-a 16 reuniune anuală a Grupului de lucru EUROSAI pentru auditul mediului (WGEA) s-a desfășurat la Bratislava, Slovacia în perioada 25-28 septembrie curent. ]]>
2018-09-29
Instruiri în domeniul auditului financiar, organizate de Curtea de Conturi a Turciei http://www.ccrm.md/instruiri-in-domeniul-auditului-financiar-organizate-de-curtea-de-conturi-a-turciei-1-4173
Auditorii Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au beneficiat de instruiri în domeniul auditului financiar, organizate de experți din cadrul Curții de Conturi a Turciei (CCT).]]>
2018-09-28
CCRM a participat la a III-a reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare al Programului ENI CBC Bazinul Mării Negre 2014-2020 http://www.ccrm.md/ccrm-a-participat-la-a-iii-a-reuniune-a-comitetului-comun-de-monitorizare-al-programului-eni-cbc-bazinul-marii-negre-2014-2020-1-4172
La data de 25 septembrie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România și Secretariatul Tehnic Comun al Programului ENI CBC Bazinul Mării Negre 2014-2020 a organizat, la Chișinău, a treia reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare, Ziua Cooperării Europene și Forumul de Parteneriat specifice programului menționat. ]]>
2018-09-25
Curtea de Conturi a participat la prima întrunire a Grupului de Auditori pentru Programul ENI CBC al Bazinului Mării Negre 2014-2020 http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-participat-la-prima-intrunire-a-grupului-de-auditori-pentru-programul-eni-cbc-al-bazinului-marii-negre-2014-2020-1-4171
În perioada 19-21 septembrie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat la două întruniri organizate în orașul București, România în contextul programelor transfrontaliere. ]]>
2018-09-24
Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale Institutului de Ecologie și Geografie http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-auditat-situatiile-financiare-ale-institutului-de-ecologie-si-geografie-1-4170
Proiectul raportului auditului situațiilor financiare ale Institutului de Ecologie și Geografie (IEG) la 31 decembrie 2017 a fost examinat în cadrul ședinței Curții de Conturi din 21 septembrie curent.]]>
2018-09-21
Curtea de Conturi a participat la Ziua Ușilor Deschise la Parlament http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-participat-la-ziua-usilor-deschise-la-parlament-1-4168
Curtea de Conturi a participat, cu un stand informativ, la Ziua Ușilor Deschise în incinta Parlamentului Republicii Moldova. Evenimentul, organizat la data de 14 septembrie curent, a fost dedicat Zilei Internaționale a Democrației, marcată pe 15 septembrie.]]>
2018-09-15
Туризм попал под аудит http://www.ccrm.md/turizm-popal-pod-audit-1-4101
]]>
2018-06-25
Минздрав тормозит реформы. Счетная палата опасается за эффективность модернизации здравоохранения в Молдове http://www.ccrm.md/minzdrav-tormozit-reformy-schetnaya-palata-opasaetsya-za-effektivnost-modernizatsii-zdravookhraneniya-v-moldove-1-4086
В финансовых отчетах медучреждений часто встречаются искажения, а эффективность программы «Модернизации здравоохранения в Республике Молдова» под угрозой, поскольку ее выполнение сложно оценить. К таким выводам пришла Счетная палата по итогам финансового аудита национальных программ здравоохранения. В минздраве утверждают, что всему виной объединение двух министерств и перегруженность чиновников.]]>
2018-05-16
Transportul public din Chişinău sub lupa Curţii de Conturi http://www.ccrm.md/transportul-public-din-chisinau-sub-lupa-curtii-de-conturi-1-4076
Transportul public din Chişinău sub lupa Curţii de Conturi ]]>
2018-04-13
В Молдове закроют 14 железнодорожных станций. Что будет с людьми? http://www.ccrm.md/v-moldove-zakroyut-14-zheleznodorozhnykh-stantsiy-chto-budet-s-lyudmi-1-4085
Госпредприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) намерена закрыть 14 железнодорожных станций, несмотря на несогласие представителей местной власти. В ЖДМ необходимость закрытия станций объясняют тем, что они не задействованы в работе предприятия, но приносят убытки  20-25 млн леев в год. Работников этих станций власти обещают трудоустроить в других филиалах ЖДМ. ]]>
2018-04-13
Primăria municipiului Chișinău, făcută praf într-un raport al CCRM privind administrarea transportului urban! Ce încălcări au fost depistate http://www.ccrm.md/primaria-municipiului-chisinau-facuta-praf-intr-un-raport-al-ccrm-privind-administrarea-transportului-urban-ce-incalcari-au-fost-depistate-1-4077
Curtea de Conturi a examinat astăzi, 11 aprilie, Raportul auditului conformităţii asociat auditului de performanţă „Managementul serviciilor publice de transport urban şi impactul fiscal bugetar al acestora”. ]]>
2018-04-11
Mold-street: CFM nu a cumpărat locomotive noi, dar există riscul că nu le va putea plăti http://www.ccrm.md/mold-street-cfm-nu-a-cumparat-locomotive-noi-dar-exista-riscul-ca-nu-le-va-putea-plati-1-4061
În pofida unor relatări triumfaliste, cel mai mare proiect de renovare a Căilor Ferate din Moldova (CFM) bate pasul pe loc. Întreprinderea de stat aşa-şi nu a reuşit nici până azi să selecteze furnizorul de locomotive noi şi nici nu e în stare să valorifice un credit de circa o sută de milioane euro, scrie mold-street.com.]]>
2018-04-03
Curtea de Conturi optează pentru implicare permanentă a Parlamentului prin asigurarea unui cadru legislativ funcțional și productiv http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-opteaza-pentru-implicare-permanenta-a-parlamentului-prin-asigurarea-unui-cadru-legislativ-functional-si-productiv-1-4058
Preşedintele Curţii de Conturi a Republicii Moldova, Veaceslav Untila, a declarat pentru ABCNEWS. MD, că iniţiativa   Președintelui Parlamentului, Andrian Candu, privind instituirea unei noi comisii parlamentare permanente este bine venită.]]>
2018-04-02
Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului financiar la Compania „Teleradio - Moldova” http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-examinat-raportul-auditului-financiar-la-compania-teleradio-moldova-1-4051
Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului financiar privind gestiunea economico - financiară şi administrarea patrimoniului de către Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului (IPNA) Compania „Teleradio - Moldova” pentru exerciţiul bugetar 2016, relatează Radio Moldova Actualităţi.]]>
2018-03-21
Как в Молдове строят электронное правительство http://www.ccrm.md/kak-v-moldove-stroyat-elektronnoe-pravitelstvo-1-4082
Главное контрольное ведомство выявило нарушения при реализации проекта перехода Молдовы на e-Government (электронное правительство). Счетная палата Молдовы (СПМ) пришла к выводу, что власти потратили более 23 млн долларов на проекты по переходу к электронной форме оказания госуслуг, однако граждане и бизнес очевидных изменений не почувствовали, многие сервисы так и не заработали или работают не в полной мере. В правительстве озвученные выводы опровергают, говоря об успешности проекта и широкой востребованности электронных сервисов.]]>
2018-01-31
Reflector analitic: Roman Mihăeș, Vladimir Golovatiuc și Andrei Munteanu http://www.ccrm.md/reflector-analitic-roman-mihaes-vladimir-golovatiuc-si-andrei-munteanu-1-3989
Andrei Munteanu, membru CCRM la emisiunea ”Reflector analitic”, la Accent TV]]>
2017-11-22