<![CDATA[Curtea de Conturi a Republicii Moldova]]> http://www.ccrm.md/ 2018-08-16 ro http://www.ccrm.md/ Copyright (c) 2017 http://www.ccrm.md/ Cursul practic de instruire „Managementul proiectelor de cercetare finanțate de către Comisia Europeană” http://www.ccrm.md/cursul-practic-de-instruire-managementul-proiectelor-de-cercetare-finantate-de-catre-comisia-europeana-1-4158
În perioada 29 iulie – 5 august curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat la cursul de instruire cu tematica ”Managementul proiectelor de cercetare finanțate de către Comisia Europeană”. Cursul de instruire a fost organizat de către Academia de Științe a Moldovei în cadrul Programului RESINFRA și a Acordului dintre Republica Moldova la programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare ORIZONT (2014-2020), în România, județul Neamț. ]]>
2018-08-09
Auditul situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului http://www.ccrm.md/auditul-situatiilor-financiare-consolidate-ale-ministerului-agriculturii-dezvoltarii-regionale-si-mediului-1-4157
Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 6 august curent, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 decembrie 2017.]]>
2018-08-06
Raportul auditului performanței privind evidența sistemelor și resurselor informaționale de stat http://www.ccrm.md/raportul-auditului-performantei-privind-evidenta-sistemelor-si-resurselor-informationale-de-stat-1-4155
Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 2 august curent, Raportul auditului performanței privind evidența sistemelor și resurselor informaționale de stat.]]>
2018-08-02
Auditul situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor http://www.ccrm.md/auditul-situatiilor-financiare-consolidate-ale-ministerului-finantelor-1-4153
Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 1 august curent, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor (MF) încheiate la 31 decembrie 2017.]]>
2018-08-01
Auditul situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Apărării http://www.ccrm.md/auditul-situatiilor-financiare-consolidate-ale-ministerului-apararii-1-4154
Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 1 august curent, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Apărării la situația din 31 decembrie 2017.]]>
2018-08-01
Raportul auditului performanței Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay) http://www.ccrm.md/raportul-auditului-performantei-serviciul-guvernamental-de-plati-electronice-mpay-1-4149
Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 31 iulie curent, Raportul auditului performanței cu tema: ”În ce măsură managementul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (Mpay) asigură atingerea impactului scontat?”]]>
2018-07-31
Auditul situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene http://www.ccrm.md/auditul-situatiilor-financiare-consolidate-ale-ministerului-afacerilor-externe-si-integrarii-europene-1-4151
Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 31 iulie curent, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) la 31 decembrie 2017.]]>
2018-07-31
Auditul situațiilor financiare privind Proiectul ”Reforma învățământului în Moldova” http://www.ccrm.md/auditul-situatiilor-financiare-privind-proiectul-reforma-invatamantului-in-moldova-1-4148
Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 30 iulie curent, Raportul auditului privind autenticitatea situațiilor financiare aferente implementării Proiectului ”Reforma învățământului în Moldova” pe exercițiul bugetar 2017.]]>
2018-07-30
Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale Biroului Relații Interetnice http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-auditat-situatiile-financiare-ale-biroului-relatii-interetnice-1-4142
Proiectul raportului auditului situațiilor financiare ale Biroului Relații Interetnice (BRI) încheiate la 31 decembrie 2017 a fost examinat în cadrul ședinței Curții de Conturi din 25 iulie curent.]]>
2018-07-25
Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale ÎS ”MoldATSA” http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-auditat-situatiile-financiare-ale-is-moldatsa-1-4140
Proiectul raportului auditului situațiilor financiare ale ÎS ” MoldATSA” la 31 decembrie 2017 a fost examinat în cadrul ședinței Curții de Conturi din 24 iulie curent.]]>
2018-07-24
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4156
La data de 6 august 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 decembrie 2017.]]>
2018-08-03
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4152
La data de 2 august 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului performanței privind evidența sistemelor și resurselor informaționale de stat]]>
2018-08-01
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4150
La data de 1 august 2018, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședințelor publice: ]]>
2018-07-31
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4147
La data de 31 iulie 2018, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședințelor publice: ]]>
2018-07-30
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4146
La data de 30 iulie 2018, ora 14:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului privind autenticitatea situațiilor financiare aferente implementării Proiectului ”Reforma învățământului în Moldova” pe exercițiul bugetar 2017.]]>
2018-07-27
Invitație la ședință http://www.ccrm.md/invitatie-la-sedinta-1-4138
La data de 25 iulie 2018, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului situațiilor financiare ale Biroului Relații Interetnice încheiate la 31 decembrie.]]>
2018-07-24
Cursul practic de instruire „Managementul proiectelor de cercetare finanțate de către Comisia Europeană” http://www.ccrm.md/cursul-practic-de-instruire-managementul-proiectelor-de-cercetare-finantate-de-catre-comisia-europeana-1-4158
În perioada 29 iulie – 5 august curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat la cursul de instruire cu tematica ”Managementul proiectelor de cercetare finanțate de către Comisia Europeană”. Cursul de instruire a fost organizat de către Academia de Științe a Moldovei în cadrul Programului RESINFRA și a Acordului dintre Republica Moldova la programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare ORIZONT (2014-2020), în România, județul Neamț. ]]>
2018-08-09
Auditul situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului http://www.ccrm.md/auditul-situatiilor-financiare-consolidate-ale-ministerului-agriculturii-dezvoltarii-regionale-si-mediului-1-4157
Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 6 august curent, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 decembrie 2017.]]>
2018-08-06
Raportul auditului performanței privind evidența sistemelor și resurselor informaționale de stat http://www.ccrm.md/raportul-auditului-performantei-privind-evidenta-sistemelor-si-resurselor-informationale-de-stat-1-4155
Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 2 august curent, Raportul auditului performanței privind evidența sistemelor și resurselor informaționale de stat.]]>
2018-08-02
Auditul situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor http://www.ccrm.md/auditul-situatiilor-financiare-consolidate-ale-ministerului-finantelor-1-4153
Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 1 august curent, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor (MF) încheiate la 31 decembrie 2017.]]>
2018-08-01
Auditul situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Apărării http://www.ccrm.md/auditul-situatiilor-financiare-consolidate-ale-ministerului-apararii-1-4154
Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 1 august curent, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Apărării la situația din 31 decembrie 2017.]]>
2018-08-01
Raportul auditului performanței Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay) http://www.ccrm.md/raportul-auditului-performantei-serviciul-guvernamental-de-plati-electronice-mpay-1-4149
Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 31 iulie curent, Raportul auditului performanței cu tema: ”În ce măsură managementul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (Mpay) asigură atingerea impactului scontat?”]]>
2018-07-31
Auditul situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene http://www.ccrm.md/auditul-situatiilor-financiare-consolidate-ale-ministerului-afacerilor-externe-si-integrarii-europene-1-4151
Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 31 iulie curent, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) la 31 decembrie 2017.]]>
2018-07-31
Auditul situațiilor financiare privind Proiectul ”Reforma învățământului în Moldova” http://www.ccrm.md/auditul-situatiilor-financiare-privind-proiectul-reforma-invatamantului-in-moldova-1-4148
Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 30 iulie curent, Raportul auditului privind autenticitatea situațiilor financiare aferente implementării Proiectului ”Reforma învățământului în Moldova” pe exercițiul bugetar 2017.]]>
2018-07-30
Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale Biroului Relații Interetnice http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-auditat-situatiile-financiare-ale-biroului-relatii-interetnice-1-4142
Proiectul raportului auditului situațiilor financiare ale Biroului Relații Interetnice (BRI) încheiate la 31 decembrie 2017 a fost examinat în cadrul ședinței Curții de Conturi din 25 iulie curent.]]>
2018-07-25
Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale ÎS ”MoldATSA” http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-auditat-situatiile-financiare-ale-is-moldatsa-1-4140
Proiectul raportului auditului situațiilor financiare ale ÎS ” MoldATSA” la 31 decembrie 2017 a fost examinat în cadrul ședinței Curții de Conturi din 24 iulie curent.]]>
2018-07-24
Туризм попал под аудит http://www.ccrm.md/turizm-popal-pod-audit-1-4101
]]>
2018-06-25
Минздрав тормозит реформы. Счетная палата опасается за эффективность модернизации здравоохранения в Молдове http://www.ccrm.md/minzdrav-tormozit-reformy-schetnaya-palata-opasaetsya-za-effektivnost-modernizatsii-zdravookhraneniya-v-moldove-1-4086
В финансовых отчетах медучреждений часто встречаются искажения, а эффективность программы «Модернизации здравоохранения в Республике Молдова» под угрозой, поскольку ее выполнение сложно оценить. К таким выводам пришла Счетная палата по итогам финансового аудита национальных программ здравоохранения. В минздраве утверждают, что всему виной объединение двух министерств и перегруженность чиновников.]]>
2018-05-16
Transportul public din Chişinău sub lupa Curţii de Conturi http://www.ccrm.md/transportul-public-din-chisinau-sub-lupa-curtii-de-conturi-1-4076
Transportul public din Chişinău sub lupa Curţii de Conturi ]]>
2018-04-13
В Молдове закроют 14 железнодорожных станций. Что будет с людьми? http://www.ccrm.md/v-moldove-zakroyut-14-zheleznodorozhnykh-stantsiy-chto-budet-s-lyudmi-1-4085
Госпредприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) намерена закрыть 14 железнодорожных станций, несмотря на несогласие представителей местной власти. В ЖДМ необходимость закрытия станций объясняют тем, что они не задействованы в работе предприятия, но приносят убытки  20-25 млн леев в год. Работников этих станций власти обещают трудоустроить в других филиалах ЖДМ. ]]>
2018-04-13
Primăria municipiului Chișinău, făcută praf într-un raport al CCRM privind administrarea transportului urban! Ce încălcări au fost depistate http://www.ccrm.md/primaria-municipiului-chisinau-facuta-praf-intr-un-raport-al-ccrm-privind-administrarea-transportului-urban-ce-incalcari-au-fost-depistate-1-4077
Curtea de Conturi a examinat astăzi, 11 aprilie, Raportul auditului conformităţii asociat auditului de performanţă „Managementul serviciilor publice de transport urban şi impactul fiscal bugetar al acestora”. ]]>
2018-04-11
Mold-street: CFM nu a cumpărat locomotive noi, dar există riscul că nu le va putea plăti http://www.ccrm.md/mold-street-cfm-nu-a-cumparat-locomotive-noi-dar-exista-riscul-ca-nu-le-va-putea-plati-1-4061
În pofida unor relatări triumfaliste, cel mai mare proiect de renovare a Căilor Ferate din Moldova (CFM) bate pasul pe loc. Întreprinderea de stat aşa-şi nu a reuşit nici până azi să selecteze furnizorul de locomotive noi şi nici nu e în stare să valorifice un credit de circa o sută de milioane euro, scrie mold-street.com.]]>
2018-04-03
Curtea de Conturi optează pentru implicare permanentă a Parlamentului prin asigurarea unui cadru legislativ funcțional și productiv http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-opteaza-pentru-implicare-permanenta-a-parlamentului-prin-asigurarea-unui-cadru-legislativ-functional-si-productiv-1-4058
Preşedintele Curţii de Conturi a Republicii Moldova, Veaceslav Untila, a declarat pentru ABCNEWS. MD, că iniţiativa   Președintelui Parlamentului, Andrian Candu, privind instituirea unei noi comisii parlamentare permanente este bine venită.]]>
2018-04-02
Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului financiar la Compania „Teleradio - Moldova” http://www.ccrm.md/curtea-de-conturi-a-examinat-raportul-auditului-financiar-la-compania-teleradio-moldova-1-4051
Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului financiar privind gestiunea economico - financiară şi administrarea patrimoniului de către Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului (IPNA) Compania „Teleradio - Moldova” pentru exerciţiul bugetar 2016, relatează Radio Moldova Actualităţi.]]>
2018-03-21
Как в Молдове строят электронное правительство http://www.ccrm.md/kak-v-moldove-stroyat-elektronnoe-pravitelstvo-1-4082
Главное контрольное ведомство выявило нарушения при реализации проекта перехода Молдовы на e-Government (электронное правительство). Счетная палата Молдовы (СПМ) пришла к выводу, что власти потратили более 23 млн долларов на проекты по переходу к электронной форме оказания госуслуг, однако граждане и бизнес очевидных изменений не почувствовали, многие сервисы так и не заработали или работают не в полной мере. В правительстве озвученные выводы опровергают, говоря об успешности проекта и широкой востребованности электронных сервисов.]]>
2018-01-31
Reflector analitic: Roman Mihăeș, Vladimir Golovatiuc și Andrei Munteanu http://www.ccrm.md/reflector-analitic-roman-mihaes-vladimir-golovatiuc-si-andrei-munteanu-1-3989
Andrei Munteanu, membru CCRM la emisiunea ”Reflector analitic”, la Accent TV]]>
2017-11-22