Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Schimb de bune practici între Curțile de Conturi a României și Republicii Moldova

Schimb de bune practici între Curțile de Conturi a României și Republicii Moldova

Aprilie 27, 2018 accesari 1856

În perioada 26-27 aprilie curent, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit delegația Curții de Conturi a României (CCR) și a Autorității de Audit.

Mihai Busuioc, Președintele CCR a vizitat instituția supremă de audit din Moldova la invitația Președintelui CCRM, Veaceslav Untila.

De asemenea, delegația română a fost reprezentată de Ilie Sârbu, Vicepreședintele Autorității de Audit, Florin Tunaru, Vicepreședintele Autorității de Audit, Attila Dezsi, Consilier de conturi, Miron Nica, Consilier de conturi, Dragoș Budulac, Director, Iulian Miserciu, Director, Isabella Elena Matei, Director cabinet, Antonio-Mihai Ciobanu, șef serviciu.

Conform agendei în prima zi de lucru au avut loc discuții profesionale pe tematici de interes comun.

În cadrul întrevederii bilaterale cu Președintele CCR, domnul Untila a informat despre activitatea instituției, modificările survenite în noua lege organică, relațiile cu Parlamentul și despre cele mai importante aspecte ale Raportului de activitate al Curții de Conturi pe anul 2017, care va fi prezenta Legislativului.

Dna Andrușca, Vicepreședintele CCRM a vorbit despre organizarea și funcționarea Curții de Conturi, relatând despre istoricul instituției supreme de audit din țară, precum și despre noua lege privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, elaborată în conformitate cu cele mai bune practici internaționale. De asemenea, în alocuțiunea sa, dna Andrușca a subliniat importanța colaborării cu partenerii externi de dezvoltare în contextul implementării Planului de Dezvoltare Strategică pentru anii 2016-2020.

Tatiana Caraman, șef al Direcției planificare și monitorizare a relatat despre baza normativă de reglementare a procesului de planificare, criteriile de selectare a activităților de audit, prioritățile și obiectivele de activitate a Curții de Conturi, planificarea multianuală și anuală.

Planificarea misiunii de audit, managementul misiunii cu aplicarea programelor de automatizare a proceselor a fost subiectul prezentării șefului Secției suport TI în misiunile de audit și securitate a datelor, Vitale Babără.

În cadrul unei sesiuni de lucru separate, reprezentanții Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României au pus în discuție cu membrii Grupului de auditori ai CCRM tematici legate de programele transfrontaliere: carta bunelor practici promovate de comunitatea de audit (serviciile Comisiei și autoritățile de audit din Statele Membre) atunci când se realizează misiuni de audit referitoare la Politica de Coeziune, FEPAM şi FEAD; auditul de sistem, auditul de proiecte și auditul de certificare a conturilor; neregulile, conflictele de interese și suspiciunile de fraudă, inclusiv ISA 240 – Auditorii și frauda.

În contextul aplicării programelor de cooperare transfrontalieră, finanțate de Uniunea Europeană, Curtea de Conturi a Republicii Moldova are angajamentul de a efectua auditul programelor de cooperare transfrontalieră, în calitate de autoritate națională de audit.

Politica europeană de vecinătate (PEV) a fost lansată pentru a evita apariția de noi linii de separație între Uniune Europeană și vecinii săi, prin crearea unui spațiu de prosperitate, stabilitate și securitate în jurul UE. PEV se aplică statelor din vecinătatea imediată terestră sau maritimă a UE, în cazul Republicii Moldova – în vecinătatea estică. Elementul central al PEV este reprezentat de Agenda de Asociere, care definește un program de reforme politice și economice cu priorități pe termen scurt și mediu. Asistența financiară pentru implementarea PEV este acordată prin Instrumentul European de Vecinătate (ENI), care finanțează 4 tipuri de programe, inclusiv ENI-CBC destinat finanțării programelor de cooperare transfrontalieră.

Menționăm că, Republica Moldova participă la 3 programe de cooperare transfrontalieră finanțate prin ENI: Programul transnațional Dunărea 2014-2020, Programul operațional comun România - Republica Moldova 2014-2020 și Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.