Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Ședința Consiliului Consultativ pe lângă Curtea de Conturi

Ședința Consiliului Consultativ pe lângă Curtea de Conturi

Mai 20, 2019 accesari 1901

 

Astăzi, 20 mai curent, a avut loc ședința Consiliului Consultativ pe lângă Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

Marian Lupu, Președintele Curții de Conturi, în debutul ședinței a salutat membri Consiliului Consultativ, menționând despre importanța recomandărilor științifico-metodologice oferite de membrii acestuia, specialiști calificați și savanți din domeniile economico-financiar, juridic și de audit.

Agenda ședinței a inclus mai multe subiecte de discuție, precum înștiințarea membrilor Consiliului privind organizarea procesului de certificare a auditorilor publici ai Curții de Conturi, prezentarea Raportului de activitate al Curții de Conturi pe anul 2018 și informarea despre proiectul pachetului de modificări ale legislației Republicii Moldova.

În context, Petru Rotaru, membru CCRM a făcut o prezentare, relatând despre procesul de certificare, care va include 2 etape: formarea profesională și evaluarea și atestarea competențelor. Scopul certificării auditorilor publici constă în fortificarea și evaluarea competențelor profesionale în vederea asigurării realizării misiunilor de audit public extern, în conformitate cu standardele profesionale, cerințele legale și de reglementare aplicabile, a menționat Petru Rotaru.

Tatiana Vozian, șef interimar Direcție generală a făcut o prezentare a Raportului de Activitate pe anul 2018. În alocuțiunea sa, a vorbit despre misiunea, viziunea și valorile instituției supreme de audit din țară. S-a menționat, la fel, despre dezvoltarea strategică a CCRM în anul 2018, care a fost orientată spre fortificarea rolului auditului public extern în gestiunea fondurilor publice și pe modul de realizare a activităților rezultate din cei 3 piloni principali ai Planului de Dezvoltare Strategică pe anii 2016-2020.

Curtea de Conturi a întreprins, pe parcursul anului 2018, măsuri progresive în vederea realizării acțiunilor pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE la nivel național, concentrându-și eforturile preponderent pe desfășurarea activităților comune orientate spre dezvoltarea sistemului de control intern managerial, dezvoltarea comunicării și schimbului de experiență în auditarea fondurilor oferite de Uniunea Europeană, și promovarea dialogului continuu cu actorii implicați în managementul finanțelor publice.

În finalul ședinței, Andrei Țarălungă, consultant principal în cadrul Direcției juridice a vorbit despre proiectul pachetului de modificări ale legislației Republicii Moldova aferente managementului finanțelor publice și auditului public extern. Amendamentele propuse au ca scop instituirea mecanismelor funcționale ale răspunderii manageriale, pentru buna guvernare și consolidare a impactului auditului public extern.

Membrii Consiliului, în cadrul ședinței au pus în discuție un șir de subiecte, precum nivelul de implementare a recomandărilor CCRM de către entitățile auditate, planificarea anuală a activității de audit etc.

Menționăm că, Consiliul consultativ pe lângă Curtea de Conturi oferă consultanță în legătură cu toate subiectele, chestiunile relevante pentru îndeplinirea rolului și mandatului acesteia.