Ședințe în regim online

Martie 24, 2020 accesari 1231

 

La data de 25 martie 2020, ora 10:00 Curtea de Conturi va examina două rapoarte de audit. Accesul la ședințe va fi limitat, fiind asigurat doar pentru membrii CCRM și echipele de audit, fără participarea reprezentanților entității auditate, surselor mass-media. Restricționarea accesului este cauzat de măsurile de protecție impuse de epidemia virusului COVID-19.

Concomitent vă informăm că ședințele de audiere a rapoartelor vor fi transmise în regim online pe pagina oficială www.ccrm.md:

1)    Raportul auditului de conformitate gestionării fondurilor publice de către Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare
Raportor: Aliona Oboroceanu, auditor public principal, Direcției generale de audit III

2)    Raportul auditului rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate la 31 decembrie 2019
Raportor: dl Vasile Moșoi, șef al Direcției generale de audit IV

Secția relații externe și comunicare,
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Tel. 022 266027, 266026