Acasă / Biroul de presă / Anunțuri pentru presă / Ședințe privind examinarea Rapoartelor de audit

Ședințe privind examinarea Rapoartelor de audit

Decembrie 23, 2020 accesari 168

 

La data de 24 decembrie 2020, Curtea de Conturi va examina următoarele rapoarte de audit:

  1. Raportul auditului conformității privatizării încăperilor nelocuibile – ora 09.00

Raportor: Ion Vintilă, șef al Direcției audit II, Direcția generală de audit II

  1. Raportul auditului performanței cu tema: „În ce mod activitățile realizate pentru crearea/elaborarea, implementarea și gestionarea sistemelor informaționale în sectorul public contribuie la utilizarea eficientă a resurselor alocate în acest scop?” – ora 11.00

Raportor: Natalia Balaban-Uncu, șef direcție, Direcția generală de audit IV

  1. Raportul misiunii de follow-up privind evaluarea nivelului de executare a cerințelor și de implementare a recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 02 august 2018 „Cu privire la Raportul auditului performanței privind evidența resurselor și sistemelor informaționale de stat”

Raportor: Natalia Balaban-Uncu, șef direcție, Direcția generală de audit IV

Vă informăm că, în contextul situației epidemiologice, ședințele vor avea loc în format de teleconferință, fiind transmise online pe site-ul www.ccrm.md.

Totodată, vă aducem la cunoștință că, ședințele de audiere a rapoartelor vor fi plasate pe pagina oficială a Curți de Conturi www.ccrm.md și în contul www.youtube.com.

 

 

Secția relații externe și comunicare,
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Tel. 022 266027, 266026