Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Sistemul de asigurare a calității, discutat cu experții ONAS

Sistemul de asigurare a calității, discutat cu experții ONAS

Noiembrie 23, 2018 accesari 2195

Misiunea experților Oficiului Național de Audit din Suedia (ONAS) la Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), întreprinsă în contextul Proiectului de cooperare CCRM-ONAS în perioada 20-23 noiembrie curent, a avut drept scop examinarea sistemului de asigurare a calității la nivel instituțional.

Experții ONAS, Anita Nilsson și Jens Eriksson au organizat ateliere de lucru cu participarea membrilor Curții de Conturi, șefilor subdiviziunilor implicate în activitatea de audit precum și angajații subdiviziunilor de suport. În cadrul atelierelor au fost puse în discuție aspectele standardului ISSAI 40 ”Controlul calității pentru Instituțiile Supreme de Audit”.

Standardul furnizează un cadru pentru instituțiile supreme de audit (ISA) privind constituirea și menținerea unui sistem de asigurare și control al calității, care să acopere întreaga activitate a instituției, de la activitatea de audit, până la activitățile conexe. Standardul oferă suport ISA în procesul de creare a unui sistem de asigurare și control al calității, care să fie adecvat mandatului şi contextului de activitate al ISA şi care să răspundă riscurilor cu care se confruntă în ceea ce privește calitatea.

Participanții au examinat, de asemenea, procesele și activitățile operaționale, în scopul evaluării riscurilor și elementelor vulnerabile ale sistemului. Scopul exercițiului a fost de a elabora, în final, o imagine de ansamblu privind organizarea sistemului de asigurare și control al calității în cadrul Curții de Conturi, pentru a evalua riscurile și a elabora un plan de acțiuni privind îmbunătățirea și consolidarea sistemului.