Solicitare de propuneri

Iulie 02, 2020 accesari 410

 

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a demarat procesul de elaborare a Planului de dezvoltare strategică a instituției pentru următorii 5 ani. Documentul va descrie misiunea, viziunea, principiile de activitate ale instituției supreme de audit, precum și direcțiile prioritare de dezvoltare ale Curții de Conturi.

Prin activitatea sa, o instituție supremă de audit tinde să contribuie la îmbunătățirea vieții cetățenilor, prin impactului pozitiv al auditului asupra bunei funcționări a managementului public financiar. În procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare, Curtea de Conturi mizează pe implicarea părților interesate, inclusiv a societății civile, publicului larg, pentru a defini prioritățile de viitor ale instituției, în scopul creșterii impactului și finalității activității de audit.

În context, Curtea de Conturi solicită propuneri privind direcțiile de dezvoltare ale instituției, care vor fi examinate în procesul de elaborare a Planului de dezvoltare strategică a instituției. Propunerile vor fi recepționate până la data de 17 iulie 2020, pe adresa electronică info@ccrm.md . 

Secția relații externe și comunicare