Acasă / Cadrul legal / Strategii și coduri

Strategii și coduri rss

08.12.2016

Al treilea Plan de Dezvoltare Strategică al Curții de Conturi a Republicii Moldova, elaborat pentru perioada 2016-2020.

Vezi in Romana Engleza

17.10.2016

Prezentul document oferă un cadru și proceduri clare pentru organizarea activităților de comunicare ale Curții de Conturi a Republicii Moldova: interne, externe și internaționale.

Vezi in Romana

17.10.2016

Codul etic reprezintă un act normativ cu caracter intern și obligatoriu, stabilind normele de conduită etică și profesională, precum și principiile care trebuie respectate în vederea creșterii încrederii, autorității și prestigiului Curții de Conturi, ca instituție supremă de audit.

Vezi in Romana

17.10.2016

Elementele-cheie pe care se bazează prezenta Strategie sînt: profesionalismul, eficienţa şi eficacitatea, care se intercondiţionează, se susţin şi se completează reciproc, în scopul asigurării intereselor de formare individuale şi organizaţionale şi al creşterii gradului de încredere a societăţii în activităţile desfăşurate de Curtea de Conturi.

Vezi in Romana

17.10.2016

Prezenta strategie determină scopul, principiile edificării, sarcina, viziunea generală asupra arhitecturii SIA CCRM, precum şi condiţiile de realizare a ei.

Vezi in Romana

01.01.2019

Strategia de audit pe anii 2019-2021