<![CDATA[Curtea de Conturi a Republicii Moldova]]> http://www.ccrm.md/ 2019-02-15 ro http://www.ccrm.md/ Copyright (c) 2017 http://www.ccrm.md/ Planul de Dezvoltare Strategică a Curţii de Conturi pe anii 2016 - 2020 http://ccrm.md/planul-de-dezvoltare-strategica-a-curtii-de-conturi-pe-anii-2016-2020-1-95
Al treilea Plan de Dezvoltare Strategică al Curții de Conturi a Republicii Moldova, elaborat pentru perioada 2016-2020.]]>
2016-12-08
Strategia de comunicare a Curții de Conturi a Republicii Moldova pentru perioada 2016-2020 #
Prezentul document oferă un cadru și proceduri clare pentru organizarea activităților de comunicare ale Curții de Conturi a Republicii Moldova: interne, externe și internaționale.]]>
2016-10-17
Codul etic al Curţii de Conturi #
Codul etic reprezintă un act normativ cu caracter intern și obligatoriu, stabilind normele de conduită etică și profesională, precum și principiile care trebuie respectate în vederea creșterii încrederii, autorității și prestigiului Curții de Conturi, ca instituție supremă de audit.]]>
2016-10-17
Strategia de instruire şi dezvoltare profesională #
Elementele-cheie pe care se bazează prezenta Strategie sînt: profesionalismul, eficienţa şi eficacitatea, care se intercondiţionează, se susţin şi se completează reciproc, în scopul asigurării intereselor de formare individuale şi organizaţionale şi al creşterii gradului de încredere a societăţii în activităţile desfăşurate de Curtea de Conturi.]]>
2016-10-17
Strategia de dezvoltare a Sistemului Informațional Automatizat al Curții de Conturi #
Prezenta strategie determină scopul, principiile edificării, sarcina, viziunea generală asupra arhitecturii SIA CCRM, precum şi condiţiile de realizare a ei.]]>
2016-10-17
Strategia de audit pe anii 2019-2021 http://ccrm.md/strategia-de-audit-pe-anii-2019-2021-1-111
Strategia de audit pe anii 2019-2021]]>
2019-01-01