<![CDATA[Curtea de Conturi a Republicii Moldova]]> http://www.ccrm.md/ 2019-04-21 ro http://www.ccrm.md/ Copyright (c) 2017 http://www.ccrm.md/ Planul de Dezvoltare Strategică a Curţii de Conturi pe anii 2016 - 2020 http://ccrm.md/planul-de-dezvoltare-strategica-a-curtii-de-conturi-pe-anii-2016-2020-1-95
Al treilea Plan de Dezvoltare Strategică al Curții de Conturi a Republicii Moldova, elaborat pentru perioada 2016-2020.]]>
2016-12-08
Strategia de comunicare a Curții de Conturi a Republicii Moldova pentru perioada 2016-2020 #
Prezentul document oferă un cadru și proceduri clare pentru organizarea activităților de comunicare ale Curții de Conturi a Republicii Moldova: interne, externe și internaționale.]]>
2016-10-17
Strategia de instruire şi dezvoltare profesională #
Elementele-cheie pe care se bazează prezenta Strategie sînt: profesionalismul, eficienţa şi eficacitatea, care se intercondiţionează, se susţin şi se completează reciproc, în scopul asigurării intereselor de formare individuale şi organizaţionale şi al creşterii gradului de încredere a societăţii în activităţile desfăşurate de Curtea de Conturi.]]>
2016-10-17
Strategia de dezvoltare a Sistemului Informațional Automatizat al Curții de Conturi #
Prezenta strategie determină scopul, principiile edificării, sarcina, viziunea generală asupra arhitecturii SIA CCRM, precum şi condiţiile de realizare a ei.]]>
2016-10-17
Strategia de audit pe anii 2019-2021 http://ccrm.md/strategia-de-audit-pe-anii-2019-2021-1-111
Strategia de audit pe anii 2019-2021]]>
2019-01-01
Codul etic al Curții de Conturi http://ccrm.md/codul-etic-al-curtii-de-conturi-1-113
Codul etic al Curții de Conturi reprezintă un document de uz intern al Instituției Supreme de Audit a Republicii Moldova și poartă caracter obligatoriu, ce oferă conducerii și angajaților un set de valori și principii pe care urmează să își bazeze comportamentul atât în orele de serviciu, cât și în afara acestora.]]>
2019-04-10