SUCCESUL ORICĂREI INSTITUȚII ARE LA BAZĂ SATISFACȚIA PERSONALULUI

MUNTEANU Andrei

Membru


november 25, 2019 • views 3007

curtea-suprema

 

Asigurarea succesului unei instituții este sarcina primordială a managementului. Există mai multe principii care contribuie la acest rezultat, cele mai importante fiind leadership-ul eficient, implicarea personalului, managementul relațiilor etc. Doar fiind analizate și dezvoltate împreună, aceste principii, de rând cu altele, pot garanta succesul instituției.

Personalul este esența instituției, iar implicarea activă a acestuia este agregatul schimbării. Astfel, politicile de personal în cadrul instituțiilor trebuie să fie echilibrate, având la bază studii menite să stabilească atât problemele existente, cât și soluțiile cele mai bune. Pentru asigurarea eficienței acestui proces, managementul trebuie să fie axat pe analiza indicatorilor de satisfacție a personalului, pe toată dimensiunea de activitate, atrăgând o atenție deosebită indicatorilor de satisfacție non-financiară. Doar un mediu de muncă favorabil și prietenos poate asigura eficiența utilizării resurselor umane și, respectiv, atingerea indicatorilor de performanță stabiliți în cadrul instituției.

În vederea realizării obiectivelor stabilite prin prisma calității, inclusiv în aspectul sus-menționat, un rol decisiv revine managementului. Astfel, succesul unui sistem de management al calității este determinat, în cea mai mare măsură, de implicarea conducerii nu doar la nivel declarativ, ci și în susținerea eficientă, prin exemplu personal.

În cadrul unui sistem de management al calității, echipa managerială a unei instituții trebuie să fie cea care stabilește misiunea și strategia acesteia, dar și cea care trebuie să creeze toate condițiile necesare pentru punerea în practică a acestei strategii și îndeplinirea obiectivelor propuse. În sine, leadership-ul eficient constă într-o mai bună coordonare a proceselor în cadrul instituției și în îmbunătățirea comunicării între nivelurile organizaționale. Eficacitatea managementului presupune, indiscutabil, o comunicare eficientă între toate subdiviziunile unei instituții, menită să contribuie și la consolidarea procesului de luare a deciziilor. Doar comunicarea eficientă poate favoriza adoptarea unor decizii corecte și la timpul oportun.

Pentru a îmbunătăți performanța și pentru a atinge un succes, instituția trebuie să fie în măsură să creeze și să ofere valoare. Acest lucru presupune inclusiv asigurarea și îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților angajaților, încurajarea participării acestora la îndeplinirea angajamentelor asumate. Personalul implicat presupune angajați conectați la obiectivele instituției, motivați să contribuie la succesul acesteia, urmare a unui sentiment de satisfacție la locul de muncă.

Astfel, procesul de comunicare trebuie să-i facă pe angajați să conștientizeze importanța contribuției lor, să-i atragă la promovarea inițiativelor, scop care poate fi atins prin încurajarea colaborării și discuțiilor deschise. Aceste și multe alte realizări pot fi obținute prin desfășurarea de sondaje privind satisfacția personalului și întreprinderea de acțiuni adecvate ca urmare a rezultatelor acestor sondaje.

Curtea de Conturi, fiind instituția supremă de control în stat, care activează inclusiv în baza standardelor internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit, dorind să asigure corespunderea tuturor proceselor din cadrul ei celor mai bune practici, a decis organizarea unui sondaj privind nivelul de satisfacție a personalului. Importanța acestui sondaj este dictată în special de fluctuația înaltă a cadrelor ce persistă în instituție.

Acest exercițiu complex și unic în felul său pentru instituțiile publice din Republica Moldova a fost realizat cu suportul colegilor de la Oficiul Național de Audit al Suediei.

Astfel, ținând cont de cele mai bune practici, Curtea de Conturi a stabilit o comunicare eficientă cu toți angajații, la toate etapele, inclusiv: pregătirea către sondaj, realizarea propriu-zisă și informarea rezultatelor. Scopul acestei comunicări a constat în obținerea asigurării cu referire la încrederea din partea respondenților în confidențialitatea răspunsurilor furnizate, lucru realizat prin excluderea angajaților Curții de Conturi din procesul de acumulare a anchetelor și de procesare a datelor.

Acest pas a fost unul mic, dar foarte important atât pentru fiecare angajat în parte, cât și pentru instituție în ansamblu. Punând accent pe asigurarea valorificării rezultatelor acestui sondaj, urmează consolidarea eforturilor în scopul elaborării planurilor de acțiuni, care să aducă îmbunătățire domeniilor cu anumite rezerve.

Totodată, monitorizarea implementării, pe parcursul perioadelor ulterioare, a acțiunilor ce derivă din rezultatele sondajului, va acorda un grad sporit de încredere din partea angajaților în aspirațiile conducerii Curții de Conturi de a crea un mediu de lucru absolut favorabil. Aceasta este preocuparea de zi cu zi a top-managementului Curții de Conturi, în vederea obținerii unui grad de satisfacție a angajaților pe măsura așteptărilor lor.

Doar împreună vom reuși!