Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Vizita de studiu în Luxemburg

Vizita de studiu în Luxemburg

Noiembrie 13, 2017 accesari 1342

În perioada 8-9 noiembrie curent, reprezentanții Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au efectuat o vizită de studiu la Curtea Europeană de Auditori din Luxemburg. Întrevederea a avut loc în cadrul grupului de lucru EUROSAI privind calitatea aerului, cu reprezentanții a 16 instituții supreme de audit implicați în auditul european cooperativ al calității aerului.

Proiectul a fost inițiat de Organizația Europeană a Instituțiilor Supreme de Audit (EUROSAI) în anul 2016, ISA din Olanda și Polonia fiind responsabile pentru coordonarea auditului. Auditul a implicat participanți din statele membre ale UE (Bulgaria, Estonia, Ungaria, România, Slovacia și Spania) și din afara UE (Albania, Georgia, Israel, Kosovo, Macedonia, Moldova și Elveția). Curtea de Conturi Europeană a participat, de asemenea, la această inițiativă.

Obiectivul principal al auditului a fost evaluarea măsurilor de combatere a poluării aerului. Raportul de audit comun (precum și rapoartele individuale de audit) vor evidenția importanța problemei poluării aerului și vor oferi factorilor de decizie politică o sursă utilă de referință privind modul de remediere a eficienței sistemului de îmbunătățire a calității aerului. Potrivit reprezentanților ECA, rezultatele auditului vor servi temei pentru optimizarea cadrului comunitar, inclusiv a Directivelor privind calitatea aerului înconjurător.

Scopul întâlnirii de la Luxemburg a fost de a discuta despre progresele înregistrate de participanți la proiect și de a preciza pașii următori pentru raportul comun, care urmează a fi publicat până la mijlocul anului 2018.

În cadrul reuniunii, reprezentanții tuturor ISA au prezentat în format PPT principalele constatări privind poluarea aerului în țara pe care o reprezintă. Reprezentanții CCRM în următoarea componență: Apostol Natalia, controlor de stat principal, Direcția audit performanță și Vozian Tatiana, șef Direcție instruire profesională au prezentat problemele privind managementul în domeniul aerului atmosferic în Republica Moldova, inclusiv aspectele ce țin de principalii poluanți și lacunele cadrului juridic național.

Pe parcursul discuțiilor s-a determinat asupra principalelor probleme ce țin de calitatea aerului în Europa și s-a stabilit formatul și aspectele cheie ce urmează a fi redate în sinteza raportului de audit.

Totodată, s-a accentuat asupra importanței delimitării acțiunilor UE în ceea ce privește schimbările climatice ce țin nemijlocit de atenuarea prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (emisii de CO2) de acțiunile privind diminuarea emisiilor de poluanți, în special particulelor fine PM, care au efect păgubitor asupra sănătății publice.