Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Vizita de studiu în Riga, Letonia

Vizita de studiu în Riga, Letonia

Decembrie 17, 2018 accesari 1907

 

În perioada 11-12 decembrie curent, o delegație a Curții de Conturi a Republicii Moldova, reprezentată de Sergiu Știrbu, șef Direcție generală și Antonina Caramilea, controlor de stat principal a participat la un atelier de lucru în orașul Riga, Letonia.

Evenimentul a fost organizat de Oficiul de Stat de Audit al Letoniei. Atelierul de lucru a fost orientat, în special, pentru auditori și manageri de nivel mediu din cadrul ISA din Georgia, Ucraina și Moldova.

În cadrul atelierului de lucru au fost discutate mai multe subiecte, precum inițiativele și dezvoltările strategice, aspectele practice ale auditului de performanță, aspectele practice ale auditului autorităților publice locale și municipalităților, implementarea recomandărilor de audit etc.

În cadrul întrunirii a fost abordată Strategia de dezvoltare a OSA al Letoniei pentru perioada 2018-2021, care prevede creșterea ponderii auditului de conformitate și de performanță până la 70% din timpul total alocat auditurilor efectuate. La fel, Strategia presupune că, 80% din materialele trimise organelor de drept vor fi examinate în procedură penală și persoanele vinovate vor fi trase la răspundere disciplinară și administrativă. În baza auditurilor efectuate se vor întocmi cel puțin 3 documente de discuții analitice, care vor servi drept temei pentru schimbarea politicilor în domeniul analizat. De asemenea, Strategia prevede asigurarea transparenței nu doar a rapoartelor de audit, dar și a datelor analitice acumulate în cadrul auditului.

Forumul instituțiilor supreme de audit din țările UE și țările candidate UE, face parte dintr-un proiect implementat de către OSA al Letoniei și a primit sprijin financiar din partea Ministerului Afacerilor Externe în cadrul proiectului "Creșterea capacității instituțiilor supreme de audit din Ucraina, Moldova și Georgia în procesul de integrare a standardelor internaționale ale instituțiilor supreme de audit (ISSAI) .

Menționăm că, Oficiul de Stat de Audit al Letoniei cooperează al treilea an consecutiv cu colegii din Ucraina, Moldova și Georgia, împărtășind exemple de bune practici și experiență în domeniul auditului financiar, de conformitate și auditului TI.