Last update: Saturday, 08 October 2022
Court of Accounts of the Republic of Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.38 din 28 iulie 2022 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Operațiunii „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” încheiate la 31 decembrie 2021

Nr. 38 din 28.07.2022
Home | AUDIT REPORTS
Recomandarea: 2.5. pentru asigurarea analizei și monitorizării atingerii indicatorilor realizării activităților ILD 7.3 „Pilotarea metodologiei revizuite în cel puțin 7 spitale” și ILD 9.1 „Consolidarea spitalelor departamentale aflate în administrarea Ministerului Sănătății”, ceea ce va servi ca temei pentru debursarea mijloacelor financiare.

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 12.02.2023

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 12.02.2023
Data implementării: 11.08.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.01/2837 din 11.08.2022: În data de 18 iulie 2022, în conformitate cu prevederile „Sumarului Protocolului de verificare a realizării Indicatorilor Legați de Debursări” și Documentului de Evaluare a Programului, în adresa Băncii Mondiale, de către MS au fost expediate Scrisorile de notificare precum și dovezile corespunzătoare privind realizarea următorilor Indicatori Legați de Debursări (în continuare - ILD):
• realizarea integrală a ILD nr.7.3 „Pilotarea metodologiei revizuite de plată pentru performanță în cel puțin 7 spitale” si
• realizarea parțială a ILD nr.9.1 „Trei spitale publice din Chișinău se află sub administrare comună”.
Ulterior, în data de 1 august 2022, Banca Mondială a expediat în adresa Ministerului Finanțelor, scrisoarea de confirmare a atingerii rezultatelor pentru indicatorii menționațti supra în valoare totală de 339 950 Drepturi Speciale de Tragere (în continuare - DST). Astfel, ILD nr.7.3 a fost valorificat total, în valoare de 485 250 DST, iar ILD nr.9.1 a fost valorificat parțial 50%, ceea ce reprezintă 258 750 DST. Totodată, la stabilirea sumei finale a fost luată în calcul și suma de 404 050 DST transferate în anul 2016 in avans pentru ILD nr.9. În data de 4 august 2022, MS a notificat Ministerul Finanțelor privind confirmarea indicatorilor realizați. Spre final de Proiect se preconizează un nivel de realizarea a indicatorilor de rezultat în valoarea de circa 98%.
Scrisorile de Notificare a Băncii Mondiale din 18 iulie 2022, Scrisoarea de Confirmare a Băncii Mondiale din 01.08.2022, precum și Scrisoarea de notificare a Ministerului Finanțelor din 4 august 2022 (se anexează). MS din 11.08.2022.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY