Last update: Saturday, 08 October 2022
Court of Accounts of the Republic of Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 36 din 28 iulie 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății încheiate la 31 decembrie 2021

Nr. 36 din 28.07.2022
Home | AUDIT REPORTS
Recomandarea: 2.4. Ministerului Sănătății, pentru luare de atitudine și se recomandă, conform competențelor delegate, examinarea rezultatelor auditului, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor necesare pentru implementarea recomandărilor

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 26.02.2023

Recomandarea: 2.4.1. să reexamineze situațiile cu înscrisurile din Registrul bunurilor imobile referitor la apartenența bunurilor imobile contabilizate, dar care, conform înscrisurilor din Registru, aparțin terților, cu ajustarea, după caz, ori a înscrisurilor în Registru, ori a soldurilor grupelor de conturi 311 „Clădiri”;

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 26.02.2023

Recomandarea: 2.4.2. să întreprindă măsurile de rigoare cu exercitarea atribuțiilor de monitorizare a realizării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 789/2014 „Cu privire la dezvoltarea infrastructurii Centrului Național de Medicină Sportivă „Atletmed””, precum și informarea Guvernului despre situațiile create cu înaintarea propunerilor de soluționare;

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 26.02.2023

Recomandarea: 2.4.3. să întreprindă măsuri în vederea clarificării situației existente la „Blocul Curativ nr.2 al Spitalului de Ftiziopneumonologie din satul Vorniceni” și identificării soluțiilor optime;

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 26.02.2023

Recomandarea: 2.5. Ministerului Sănătății, de comun cu Agenția Proprietății Publice, în vederea asigurării transmiterii terenurilor în administrarea Agenției Proprietății Publice în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.161 din 07.03.2019;

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 26.02.2023

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 26.02.2023

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY