Actualizat: Miercuri, 20 Octombrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 51 din 10 septembrie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” încheiate la 31 decembrie 2020

Nr. 51 din 10.09.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211, ținându-se cont de angajamentul stabilit în Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”, semnat în data de 07.02.2013, și în Acordul de finanțare adițională, semnat în data de 12.03.2018, Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, puse în aplicare de Curtea de Conturi2, Termenii de referință ai Băncii Mondiale, cadrul de reglementare intern, precum și de bunele practici în domeniu. Pentru susținerea constatărilor, formularea opiniei și înaintarea recomandărilor de audit, misiunea de audit s-a desfășurat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării3 (echipa de management a Proiectului) și la Instituția Publică „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”.
Examinând Raportul de audit prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi 

A CONSTATAT:
Rapoartele financiare interimare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”, încheiate la 31 decembrie 2020, oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă în corespundere cu cadrul aplicabil de raportare financiară, fiind emisă opinie fără rezerve.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021”.
2 ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
3 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a fost reorganizat în Ministerul Educației și Cercetării, conform Hotărârii Parlamentului nr.89/2021 „Pentru aprobarea listei ministerelor”.
Recomandarea: 2.5. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

Autoritatea:FONDUL DE INVESTIŢII SOCIALE DIN MOLDOVA


Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării


Recomandarea: 9.1 să asigure o planificare corectă și justificată a cheltuielilor aferente Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” în corespundere cu necesitățile reale, în vederea excluderii discrepanțelor legate de valorificarea resurselor prevăzute

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării


Recomandarea: 9.2 să implementeze activitățile de control și de monitorizare în vederea asigurării corectitudinii valorificării resurselor financiare aferente cheltuielilor operaționale la Componenta A.2, gestionată de IP FISM, inclusiv privind stabilirea cuantumului și limitelor remunerării consultanților, în strictă conformitate cu documentele Proiectului

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării


Recomandarea: 9.3 să definitiveze procesul de ajustare și să completeze Manualul operațional al Proiectului cu prevederi referitor la: 9.3.1 modul de utilizare a mijloacelor financiare provenite din penalitățile calculate și garanția de bună execuție reținută în cazurile de neexecutare a contractului de lucrări civile; 9.3.2 descrierea procedurii de modificare a valorii contractelor privind achiziționarea lucrărilor de renovare în cazul depășirii sumei inițiale a acestora cu peste 15%

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării


Recomandarea: 9.4 să examineze cauzele care au determinat achiziționarea lucrărilor de renovare suplimentare în lipsa coordonării și aprobării prealabile a acestora de către Donator (procedură prestabilită de directivele BM), precum și instituirea controalelor de prevenire a acestor tipuri de neconformități

Autoritatea:FONDUL DE INVESTIŢII SOCIALE DIN MOLDOVA


Recomandarea: 9.5 să publice în presa națională informațiile despre rezultatele concursurilor privind angajarea lucrărilor civile, în cazul desfășurării procedurilor de achiziție prin Licitația națională competitivă

Autoritatea:FONDUL DE INVESTIŢII SOCIALE DIN MOLDOVA


reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY