Actualizat: Duminică, 28 Noiembrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.56 din 07 octombrie 2021 cu privire la auditul conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018 - 2020 la Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (bugetul central)

Nr. 56 din 07.10.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 20211 şi cu Cadrul Declaraţiilor Profesionale ale INTOSAI, pus în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop evaluarea conformităţii procesului bugetar şi gestionării patrimoniului public în anii 2018 – 2020 la Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia (bugetul central), în raport cu criteriile regulamentare de ordin legal.
Examinând rezultatele misiunii de audit realizate, precum şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere, prezente la şedinţa publică, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:

Slăbiciunea sistemului de control intern managerial la nivel de autoritate publică executivă, precum și aplicarea defectuoasă a prevederilor normative au determinat admiterea carențelor în estimarea, planificarea și executarea veniturilor și cheltuielilor bugetare, procesul de înregistrare și administrare a patrimoniului public, corectitudinea cheltuielilor efectuate și a procedurilor aplicate la realizarea achizițiilor publice și au afectat competențele și interesele autorității publice.  

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.6. Adunării Populare și Comitetului Executiv ale UTA Găgăuzia, pentru: 2.6.1. examinarea în ședința Adunării Populare și a Comitetului Executiv a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit și cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficiențelor constatate;

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI


Recomandarea: 2.6. Adunării Populare și Comitetului Executiv ale UTA Găgăuzia, pentru: 2.6.1. examinarea în ședința Adunării Populare și a Comitetului Executiv a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit și cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficiențelor constatate;

Autoritatea:ADUNAREA POPULARĂ A GĂGĂUZIEI


Recomandarea: 2.6.2. implementarea recomandărilor din Raportul auditului conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (bugetul central);

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI


Recomandarea: 2.6.2. implementarea recomandărilor din Raportul auditului conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (bugetul central);

Autoritatea:ADUNAREA POPULARĂ A GĂGĂUZIEI


Recomandarea: 2.6.3. instituirea unor proceduri de control intern menite să asigure: planificarea, realizarea procedurilor de achiziţie şi adjudecare a contractelor în baza principiului legal de aplicare a valorii estimate cumulative a tuturor obiectelor/loturilor din componenţa bunurilor, serviciilor şi lucrărilor; respectarea scopurilor instituționale de către autoritățile și instituțiile publice la efectuarea cheltuielilor cu titlul pentru alte servicii.

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI


Recomandarea: 2.6.3. instituirea unor proceduri de control intern menite să asigure: planificarea, realizarea procedurilor de achiziţie şi adjudecare a contractelor în baza principiului legal de aplicare a valorii estimate cumulative a tuturor obiectelor/loturilor din componenţa bunurilor, serviciilor şi lucrărilor; respectarea scopurilor instituționale de către autoritățile și instituțiile publice la efectuarea cheltuielilor cu titlul pentru alte servicii.

Autoritatea:ADUNAREA POPULARĂ A GĂGĂUZIEI


Recomandarea: 1. eliminarea deficiențelor indicate în prezentul Raport de audit, cu stabilirea persoanelor responsabile de acestea și tragerea lor la răspundere conform cadrului legal existent;

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI


Recomandarea: 2. la aprobarea și finanțarea programelor să se asigure respectarea prevederilor art.11 și art.51 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/25.07.2014, precum și o prognozare conformă a necesităților financiare pentru realizarea acestor programe (4.2.1.);

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI


Recomandarea: 3. implementarea procedurilor de control intern care vor asigura legalitatea și regularitatea în procesul achizițiilor, planificarea conformă a cheltuielilor, monitorizarea îndeplinirii prevederilor contractuale etc. (4.2.2.);

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI


Recomandarea: 4. conformarea statutului instituțiilor din subordine la cadrul normativ existent ( 4.2.4.);

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI


Recomandarea: 5. înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a dreptului asupra bunurilor imobiliare gestionate de către IMSP din sectorul Vulcănești și contabilizarea integrală a patrimoniului gestionat de către IMSP din UTA Găgăuzia (4.3.1.).

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI


Recomandarea: 6. elaborarea și aprobarea reglementărilor interne privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegațiilor și persoanelor oficiale străine, precum și la activitățile de organizare a conferințelor, simpozioanelor, festivalurilor etc.(4.2.6.).

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI


Recomandarea: 6. elaborarea și aprobarea reglementărilor interne privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegațiilor și persoanelor oficiale străine, precum și la activitățile de organizare a conferințelor, simpozioanelor, festivalurilor etc.(4.2.6.).

Autoritatea:ADUNAREA POPULARĂ A GĂGĂUZIEI


Recomandarea: 7. evaluarea statutului nutrițional al copiilor, asigurarea respectării cantității zilnice necesare de produse alimentare, precum și a normativului financiar pentru un copil din instituțiile preșcolare, prevăzute de cadrul normativ ( 4.2.5.).

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI


Recomandarea: 8. să înregistreze în evidența contabilă valoarea lucrărilor nefinalizate finanțate din buget;

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI


Recomandarea: 9. să asigure monitorizarea metodologică și activitatea de control asupra conformității ținerii evidenței contabile și veridicității rapoartelor financiare și patrimoniale ale entităților din subordine și ale APL de nivelul I.

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI


Recomandarea: 10. să asigure finalizarea inventarierii terenurilor proprietate publică a UAT de nivelul I, cu contabilizarea analitică a fiecărui teren .

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI


Recomandarea: 11. să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanță cu norma legală a statutelor și activităților întreprinderilor municipale și instituțiilor fondate;

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI


Recomandarea: 12. să asigure efectuarea inventarierii exhaustive a patrimoniului public transmis în administrarea întreprinderilor fondate, precum și înregistrarea conformă a acestuia în evidența contabilă, inclusiv a drepturilor asupra lui, cu implementarea unor proceduri eficiente de control intern în acest aspect;

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI


Recomandarea: 13. să implementeze procese operaționale și proceduri eficiente de control intern, care să asigure respectarea cadrului legal-normativ în materie de administrare/gestionare a patrimoniului public local, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea înregistrării conforme a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale.

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI


reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY