Actualizat: Miercuri, 19 Ianuarie 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărâres nr. 66 din 13 decembrie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale raionul Nisporeni încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II)

Nr. 66 din 13.12.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(2) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017, precum și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211 și cu Standardele Internaționale de Audit (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 2000), puse în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale UAT raionul Nisporeni încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II) nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, prin emiterea unei opinii.
Examinând rezultatele misiunii de audit realizate, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente la ședința publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
rapoartele financiare ale unității administrativ-teritoriale raionul Nisporeni, încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II), ţinând cont de semnificația aspectelor descrise în secțiunea Baza pentru opinia contrară din Raportul de audit, nu prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiară3.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
3 Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007; Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015; Ordinul ministrului Finanțelor nr.164 din 30.12.2016 „Cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare”.
Recomandarea: 2.5.1. examinarea în şedinţa Consiliului raional Nisporeni a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL NISPORENI

Termen implementare: 30.09.2022

Recomandarea: 2.5.2. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea proceselor operaţionale de bază şi descrierea acestora;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL NISPORENI

Termen implementare: 30.09.2022

Recomandarea: 2.5.3. inventarierea şi contabilizarea conformă a patrimoniului public local, incusiv a celui aflat în gestiunea entităților fondate (terenuri, construcții, blocuri ale locuințelor sociale construite în cadrul parteneriatului public-privat, gazoducte, exponate muzeale, creanțe aferente proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de turism de masă din Regiunea Centru” etc.);

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL NISPORENI

Termen implementare: 30.09.2022

Recomandarea: 2.5.4. instituirea unei comisii interne care va determina valoarea de recunoaștere a terenurilor , cu înregistrarea ulterioară a valorii evaluate în evidența contabilă;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL NISPORENI

Termen implementare: 30.09.2022

Recomandarea: 2.5.4. instituirea unei comisii interne care va determina valoarea de recunoaștere a terenurilor , cu înregistrarea ulterioară a valorii evaluate în evidența contabilă;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL NISPORENI

Termen implementare: 30.09.2022

Recomandarea: 2.5.5. restabilirea evidenței analitice conforme a valorii patrimoniului transmis entităților fondate, înregistrat la grupa de conturi 415 „Acțiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul țării”;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL NISPORENI

Termen implementare: 30.09.2022

Recomandarea: 2.5.6. restabilirea în evidența contabilă a bunurilor decontate neregulamentar de către gimnaziile din satele Boldurești, Iurceni, Brătuleni, Bălănești și Bursuc.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL NISPORENI

Termen implementare: 30.09.2022

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY