Actualizat: Miercuri, 19 Ianuarie 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.69 din 14 decembrie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” în anul 2020

Nr. 69 din 14.12.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern s-a efectuat în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017, în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211, precum și cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000)2.
Scopul auditului a constat în evaluarea conformității  gestionării patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” în anul 2020, în raport cu prevederile cadrului normativ aplicabil.
Examinând Raportul de audit, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere,  prezente la ședința video, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
În anul 2020, Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” a gestionat patrimoniul public încredințat în detrimentul principiilor de bună guvernare, neasigurând regularitatea, eficiența, transparența și responsabilitatea corespunzătoare.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 (cu modificările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY