Actualizat: Marți, 17 general.May 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.7 din 22 februarie 2022 cu privire la Raportul auditului conformității asupra gestionării mijloacelor financiare alocate pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

Nr. 7 din 22.02.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern s-a efectuat în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211, având drept scop evaluarea conformității gestionării și utilizării mijloacelor financiare alocate alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, în raport cu prevederile cadrului normativ aplicabil.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000)2.
Examinând Raportul de audit, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere  prezente la ședința video, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:
conformitatea gestionării mijloacelor financiare alocate alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, în concordanță cu principiile, regulile și procedurile prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, Codul electoral și alte acte normative relevante, indică, în unele cazuri, nerespectarea în măsură deplină a acestora.
Astfel, auditul public extern relevă că, la planificarea alocațiilor conform devizului de cheltuieli aprobat pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate și la finanțarea Comisiei Electorale Centrale din fondul de rezervă al Guvernului și a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene din bugetul de stat, au fost constatate abateri de la prevederile Codului electoral și neexecutarea integrală a alocațiilor. Totodată, procesul de executare a alocațiilor nu a întrunit prevederile cadrului normativ la unele categorii de cheltuieli, și anume: la achitarea indemnizațiilor funcționarilor electorali, la remunerarea muncii angajaților Comisiei Electorale Centrale și ai Centrului de instruire continuă în domeniul electoral, la executarea alocațiilor pentru procurarea combustibilului, rechizitelor de birou și altor bunuri materiale. Comisia Electorală Centrală, în lipsa unor documente confirmative, a raportat eronat la Ministerul Finanțelor suma bunurilor anti-COVID primite cu titlu gratuit de la Ministerul Sănătății. De asemenea, în condițiile prevederilor Codului electoral, raportarea la Parlament asupra gestionării mijloacelor financiare alocate alegerilor de către Comisia Electorală Centrală nu a fost efectuată.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 (cu modificările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY