Actualizat: Joi, 30 Iunie 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.24 din 30 mai 2022 cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2021

Nr. 24 din 30.05.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. pentru informare și luare de atitudine referitor la capacitățile reduse ale autorităților publice centrale ce țin de procesele de elaborare, gestionare și raportare a proiectelor investiționale, cu examinarea oportunităților/posibilităților de dezvoltare ale acestora

Autoritatea:CANCELARIA DE STAT


Recomandarea: 2.5. pentru examinare conform competențelor și, de comun cu instituțiile subordonate, pentru asigurarea implementării recomandărilor cuprinse în Raportul de audit anexat la prezenta Hotărâre

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Recomandarea: 1. Examinarea oportunităților de dezvoltare continuă și durabilă prin prisma elaborării noii strategii pe termen mediu în domeniul managementului finanțelor publice, inclusiv cu determinarea necesităților de implementare a sistemul de evidență pe baza de angajamente în sectorul public. (Secțiunea III, pct. 3.1)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Recomandarea: 2. Reglementarea exhaustivă și uniformizarea, pentru administratorii de venituri, a modalității și formatului de raportare către MF a restanțelor față de BS. (Secțiunea III, pct. 3.2)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Recomandarea: 3. Dezvoltarea normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul MF nr.216 din 28.12.2015, la poziția „Creanțe ale contribuabililor”. (Secțiunea III, pct. 3.2)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Recomandarea: 4. Monitorizarea asigurării de către SV a procesului de calculare a majorărilor de întârziere la plățile de bază și asigurarea plenitudinii raportării către MF a datoriilor agenților economici și ale persoanelor fizice. (Secțiunea III, pct. 3.2)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Recomandarea: 5. Monitorizarea instituirii de către SFS a unor mecanisme de conlucrare între instituțiile statului privind calcularea și raportarea taxelor, amenzilor, altor plăți la buget, a căror administrare este pusă în seama organelor fiscale. (Secțiunea III, pct. 3.2)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Recomandarea: 6. Stabilirea unor mecanisme eficiente de examinare a estimărilor pentru cheltuielile de personal de către autoritățile/instituțiile bugetare, în vederea excluderii aprobării fondurilor centralizate cu ulterioare redistribuiri. (Secțiunea V, pct. 5.6)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Recomandarea: 7. Reglementarea modului de ținere a Registrului debitorilor și modului de evidență a executării sancțiunilor și amenzilor (reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.30 din 28 iunie 2021)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Recomandarea: 8. Asigurarea funcționalității grupului de lucru pentru investiții capitale, în vederea respectării procesului de includere și monitorizare a obiectelor de investiții capitale (reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.30 din 28 iunie 2021)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Recomandarea: 9. Asigurarea respectării prevederilor regulamentare privind procesul de examinare și de confirmare a eligibilității propunerilor de proiecte pentru investiții capitale, respectând principiile de prioritizare și de conformitate ale acestora cu documentele de planificare strategică națională și sectorială (reiterată din Hotărârea Curții de Conturi nr.30 din 28 iunie 2021)

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Hotărîrea completă

Raport complet

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY