Actualizat: Marți, 16 August 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.33 din 01 iulie 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne încheiate la 31 decembrie 2021

Nr. 33 din 01.07.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.5.1. să asigure evaluarea și înregistrarea conformă în evidența contabilă a clădirilor și terenurilor din gestiunea instituțiilor subordonate ministerului;

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.5.2. să asigure delimitarea și înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile din gestiune;

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.5.3. să asigure contabilizarea costului rețelelor de radiocomunicații în standard TETRA la grupa de conturi 313 „Instalații de transmisie”;

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.5.4. să întreprindă măsuri în vederea utilizării, casării, realizării sau transmiterii mijloacelor fixe și a materialelor circulante moral învechite sau integral uzate, neutilizate timp îndelungat în procesul operațional al instituțiilor subordonate ministerului;

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.5.5. să asigure respectarea disciplinei financiare prin neasumarea de angajamente peste limita alocațiilor bugetare anuale aprobate, precum și prin neefectuarea plăților anticipate (în avans);

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.5.6. să asigure formarea unor comisii pentru efectuarea controlului anual privind utilizarea regulamentară a mijloacelor financiare destinate finanțării activității speciale de investigații;

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.5.7. să ajusteze cadrul normativ privind exploatarea mijloacelor de transport din sistemul Ministerului Afacerilor Interne la cadrul normativ în vigoare și șă stabilească normele maxime de dotare cu mijloace de transport a instituțiilor din subordine, plafoanele maxime de parcurs ale autoturismelor din dotare, precum și normele de dotare cu transport de serviciu, separat de normele de dotare cu transport de intervenție operativă pentru subdiviziunile ministerului;

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.5.8. să asigure completarea rezervei de stat și de mobilizare conform cerințelor Nomenclatorului bunurilor materiale, menite să asigure protecția populației în cazul unor eventuale situații excepționale, determinate de evenimente de forță majoră;

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.5.9. să întreprindă măsuri privind aprobarea statelor de personal și a schemelor de încadrare în conformitate cu prevederile cadrului normativ, inclusiv pentru instituțiile din subordine;

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.5.10. să asigure acordarea concediilor anuale angajaților în conformitate cu prevederile legale și să intreprindă măsuri în vederea utilizării de către angajați a restanțelor la concediul anual;

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 29.01.2023

Recomandarea: 2.5.11. să implementeze un mecanism de control pentru asigurarea evidenței persoanelor și a creanțelor aferente procesului de instruire în cazul încetării raporturilor de serviciu până la expirarea angajamentului asumat.

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Interne

Termen implementare: 29.01.2023

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY