Actualizat: Joi, 09 Februarie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.60 din 13 decembrie 2022 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public (inclusiv subsidiile) de către instituțiile publice din domeniul infrastructurii calității în anii 2020-2021

Nr. 60 din 13.12.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. Ministerului Economiei, pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 30.12.2023

Recomandarea: 2.5 Institutului Național de Metrologie, Institutului de Standardizare din Moldova, Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC), Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (succesor de drepturi al APCSP), pentru asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 30.06.2023

Autoritatea:Institutul de Standardizare din Moldova

Termen implementare: 30.06.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 30.06.2023

Autoritatea:Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 1. Să asigure, de comun acord cu instituțiile publice din domeniul infrastructurii calității, revizuirea și aprobarea nomenclatoarelor serviciilor prestate de către acestea și a tarifelor aferente (pct. 4.2.).

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 30.12.2023

Recomandarea: 2. Să asigure elaborarea unei Strategii sectoriale, în vederea dezvoltării domeniului infrastructurii calității, cu indicarea surselor și modalităților de finanțare a domeniului respectiv (pct.4.3.1.).

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI

Termen implementare: 30.12.2023

Recomandarea: 3. Să stabilească proceduri de control intern managerial, pentru a asigura păstrarea corespunzătoare a dosarelor arhivate (pct.4.1.1.).

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 4. Să asigure adoptarea cadrului regulator intern aferent salarizării personalului încadrat în proiecte internaționale (pct.4.3.2.).

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 5. Să asigure elaborarea și aprobarea conform prevederilor legale a Regulamentului de constituire și utilizare a veniturilor colectate (pct.4.2.).

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 6. Să asigure înregistrarea în evidența contabilă a sistemului informațional platforma e-learning www.academia.standard.md, aflat în gestiune, în conformitate cu actele normative în vigoare (pct.4.1.2.1.).

Autoritatea:Institutul de Standardizare din Moldova

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 7. Să asigure darea în exploatare a imobilizărilor corporale în curs de execuție în conformitate cu actele normative în vigoare (pct 4.1.2.2.).

Autoritatea:Institutul de Standardizare din Moldova

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 8. Să asigure înregistrarea și raportarea corespunzătoare a cheltuielilor aferente serviciilor prestate de către personalul neîncadrat în statele de personal (pct.4.3.2.).

Autoritatea:Institutul de Standardizare din Moldova

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 9. Să asigure acordarea concediilor anuale în conformitate cu prevederile cadrului regulator în vigoare (pct.4.3.2.).

Autoritatea:Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 10. Să asigure adoptarea cadrului regulator intern aferent sistemului de salarizare (modalitatea și criteriile de stabilire a suplimentelor lunare stimulatorii, sporului pentru cumulare de funcție, ajutoarelor materiale și premiilor unice etc.) (pct. 4.3.2.).

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 11. Să asigure respectarea cadrului normativ în vigoare prin necontractarea serviciilor suplimentare activității de bază a instituției (pct. 4.3.2.).

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 12. Să asigure reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale în conformitate cu actele normative în vigoare (pct. 4.1.2.3.).

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 30.06.2023

Autoritatea:Institutul de Standardizare din Moldova

Termen implementare: 30.06.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 13. Să asigure tratamentul contabil corespunzător aferent constituirii provizionului pentru datoriile instituțiilor față de personalul încadrat privind concediile de odihnă nefolosite (pct. 4.3.2.).

Autoritatea:Institutul de Standardizare din Moldova

Termen implementare: 30.06.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 30.06.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 14. Să asigure casarea mijloacelor fixe uzate și neutilizate în procesul operațional în conformitate cu actele normative în vigoare (pct.4.1.2.4.).

Autoritatea:Institutul de Standardizare din Moldova

Termen implementare: 30.06.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 30.06.2023

Autoritatea:Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 15. Să asigure efectuarea regulamentară a inventarierilor anuale și documentarea corespunzătoare a rezultatelor acestora (întocmirea Declarației pentru fiecare gestionar de bunuri; întocmirea listelor de inventariere a creanțelor și datoriilor; completarea listelor de inventariere cu mențiunile aferente stării bunurilor; aplicarea semnăturilor pe documentele de inventariere de către persoanele implicate în acest proces) (pct. 4.1.2.; 4.1.2.1.; 4.1.2.2.; 4.1.2.3.; 4.1.2.4.; 4.2.).

Autoritatea:Institutul de Standardizare din Moldova

Termen implementare: 30.06.2023

Autoritatea:Institutul National de Metrologie

Termen implementare: 30.06.2023

Autoritatea:Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor

Termen implementare: 30.06.2023

Autoritatea:Centrul Național de Acreditare MOLDAC

Termen implementare: 30.06.2023

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY