Actualizat: Joi, 23 Septembrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 51 din 10 septembrie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” încheiate la 31 decembrie 2020

Nr. 51 din 10.09.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211, ținându-se cont de angajamentul stabilit în Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”, semnat în data de 07.02.2013, și în Acordul de finanțare adițională, semnat în data de 12.03.2018, Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, puse în aplicare de Curtea de Conturi2, Termenii de referință ai Băncii Mondiale, cadrul de reglementare intern, precum și de bunele practici în domeniu. Pentru susținerea constatărilor, formularea opiniei și înaintarea recomandărilor de audit, misiunea de audit s-a desfășurat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării3 (echipa de management a Proiectului) și la Instituția Publică „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”.
Examinând Raportul de audit prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi 

A CONSTATAT:
Rapoartele financiare interimare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”, încheiate la 31 decembrie 2020, oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă în corespundere cu cadrul aplicabil de raportare financiară, fiind emisă opinie fără rezerve.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021”.
2 ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
3 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a fost reorganizat în Ministerul Educației și Cercetării, conform Hotărârii Parlamentului nr.89/2021 „Pentru aprobarea listei ministerelor”.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY