Actualizat: Joi, 23 Septembrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 44 din 28 iulie 2021 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Operațiunii „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” încheiate la 31 decembrie 2020

Nr. 44 din 28.07.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare ale Operațiunii  „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” încheiate la 31 decembrie 2020 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi2.
Examinând Raportul de audit prezentat, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:
Situațiile financiare ale Operațiunii „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” încheiate la 31 decembrie 2020, prezentate Băncii Mondiale și Ministerului Finanțelor (Formularul FD-047), oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare aplicabile.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY