Actualizat: Joi, 23 Septembrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 45 din 28 iulie 2021 cu privire la Raportul auditului financiar al Grantului acordat suplimentar la Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19 în Republica Moldova”

Nr. 45 din 28.07.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele prezentate privind mijloacele financiare acordate suplimentar prin Grantul la Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19 în Republica Moldova”, încheiate la 31.01.2021, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
       Auditul public extern a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi2.
       Examinând Raportul de audit prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere, prezente la ședința publică, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:
Rapoartele prezentate privind mijloacele financiare acordate suplimentar prin Grantul la Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19 în Republica Moldova” prezintă o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil3.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
3 Documentația legală a Proiectului (Acordul de finanțare, Scrisoarea de debursare, Documentul de evaluare a proiectului PAD, Manualul operațional, Ghidurile Băncii Mondiale).
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY