logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr.45 din 21 august 2023 cu privire la Raportul misiunii de follow-up privind evaluarea nivelului de implementare a recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.84 din 30 noiembrie 2018 „Cu privire la Raportul auditului performanței cu tema: „În ce mod resursele investite în dezvoltarea și implementarea Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME) asigură realizarea scopului stabilit și cum poate fi acesta îmbunătățit pentru atingerea impactului scontat?””

Nr. 45 din 21.08.2023
Recomandări: 12.


Recomandări(12)

Recomandarea: 2.4. pentru informare în vederea întreprinderii acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul misiunii de follow-up, cu elaborarea unui plan de acțiuni și desemnarea persoanelor responsabile în acest sens

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Autoritatea:BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Autoritatea:Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

Autoritatea:DIRECȚIA ÎNVĂTĂMÎNT, TINERET și SPORT Bălți

Autoritatea:DIRECȚIA GENERALĂ RAIONALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT OCNIȚA

Autoritatea:DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT CĂLĂRAȘI

Autoritatea:DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT STRĂȘENI

Autoritatea:DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT HÎNCEȘTI

Autoritatea:DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT R-NUL DONDUȘENI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT, UTA GĂGĂUZIA

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, BRICENI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, CAHUL

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, CANTEMIR

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, CĂUŞENI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, CIMIŞLIA

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, DROCHIA

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, CRIULENI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, DUBĂSARI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, EDINEŢ

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, FLOREŞTI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, GLODENI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, IALOVENI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, LEOVA

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, NISPORENI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, ORHEI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, REZINA

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, RÎŞCANI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, SÎNGEREI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, ŞOLDĂNEŞTI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, SOROCA

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, ŞTEFAN VODĂ

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, TARACLIA

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, TELENEŞTI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, UNGHENI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, ANENII NOI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, BASARABEASCA

Autoritatea:Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului mun.Chișinău

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ , r-nul FĂLEŞTI


Recomandarea: 1.1. să revizuiască și să asigure actualizarea cadrului normativ și celui regulator aferente instituirii și funcționării SIME, în vederea asigurării utilizării eficiente a acestuia, transmiterii atribuțiilor aferente formării registrelor către subiecții rapoartelor juridice, în conformitate cu prevederile legale (subpct.4.2.2 și subpct.4.2.12)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie


Recomandarea: 1.2. să elaboreze și să aprobe o metodologie de introducere, gestionare și utilizare a datelor statistice în educație, cu agrearea/unificarea definițiilor explicite pentru fiecare dintre indicatorii prezentați, a modului de cuantificare a acestora, în vederea asigurării alinierii la standardele internaționale și ale UE în domeniul statisticii educației (subpct.4.2.3)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

Autoritatea:BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ


Recomandarea: 1.3. să asigure implementarea unor proceduri și controale TI eficiente și adecvate (generale și ale aplicației) în vederea garantării securității și integrității datelor prelucrate în SIME, inclusiv a unei politici și proceduri fiabile de gestionare a: parolelor, utilizatorilor, riscurilor de securitate și integritate a datelor, copiilor de rezervă (backup), precum și a unui Plan de continuitate și de recuperare în caz de dezastru, cu testarea periodică și documentarea activităților realizate, management al schimbărilor și problemelor/incidentelor prin instituirea unei mecanism eficient de gestionare și soluționare a problemelor relatate de către utilizatorii SIME, în vederea asigurării satisfacerii necesităților acestora, precum și funcționalității adecvate a Sistemului (subpct.4.2.4., subpct.4.2.8, 4.2.9)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie


Recomandarea: 1.4. să efectueze o evaluare exhaustivă a necesităților (condițiilor necesare) de funcționare și dezvoltare a SIME, inclusiv din perspectiva modulelor conform Conceptului SIME, precum și carențelor și disfuncționalităților elucidate de prezenta misiune în Raport, a riscurilor aferente, cu întocmirea unui plan de măsuri în acest sens și asigurarea implementării acestuia în vederea realizării scopului Sistemului și garantării utilizării și sustenabilității SIA (subpct.4.2.5, subpct.4.2.7, subpct.4.2.11)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie


Recomandarea: 1.5. să determine un mecanism motivațional eficient pentru asigurarea utilizării conforme a SIME de către utilizatorii acestuia, responsabilizării și asigurării veridicității/calității datelor, funcționalității și continuității Sistemului (subpct.4.2.6)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie


Recomandarea: 1.6. să fortifice capacitățile instituționale ale CTICE, după caz, prin modificări ale cadrului normativ relevant în vederea asigurării exercitării adecvate a sarcinilor stabilite și durabilității activității acestuia (subpct.4.2.10)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie


Recomandarea: 1.7. să efectueze o evaluare a registrelor/SI și a resurselor informaționale deținute de autoritățile și instituțiile din domeniul educației, pentru identificarea căilor unificate omogene de automatizare, evitarea dublării sau fragmentarea neîntemeiată a proceselor, a datelor și indicatorilor educaționali, precum și pentru asigurarea prezentării sigure a datelor către părțile interesate, în modul stabilit de legislație (subpct.4.2.13)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie


Recomandarea: 1.8. să asigure integrarea, după caz, definitivarea integrării SIME cu serviciile și platformele guvernamentale (MSign, MConnect, MNotify etc.) în scopul valorificării beneficiilor acestora, eficientizării funcționării SIME, garantării calității și integrității datelor și informațiilor gestionate de Sistem (subpct.4.2.14)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie


Recomandarea: 1.9. să asigure utilizatorii SIME cu instruirile și instrucțiunile necesare și suficiente în scopul familiarizării lor cu principiile și condițiile/cerințele funcționării și utilizării SIME (subpct.4.2.16)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Autoritatea:Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie


Recomandarea: 2. să asigure utilizarea conformă a SIME, în vederea asigurării plenitudinii și calității datelor generate de SIME, precum și intensificarea procedurilor de control în vederea asigurării securității și integrității datelor SIME (subpct.4.2.17 și subpct.4.2.18)

Autoritatea:DIRECȚIA ÎNVĂTĂMÎNT, TINERET și SPORT Bălți

Autoritatea:DIRECȚIA GENERALĂ RAIONALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT OCNIȚA

Autoritatea:DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT STRĂȘENI

Autoritatea:DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT CĂLĂRAȘI

Autoritatea:DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT HÎNCEȘTI

Autoritatea:DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT, TINERET ȘI SPORT R-NUL DONDUȘENI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÎNT, UTA GĂGĂUZIA

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, BRICENI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, CAHUL

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, CANTEMIR

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, CĂUŞENI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, CIMIŞLIA

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, DROCHIA

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, CRIULENI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, DUBĂSARI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, EDINEŢ

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, FLOREŞTI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, GLODENI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, IALOVENI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, LEOVA

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, NISPORENI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, ORHEI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, REZINA

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, RÎŞCANI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, SÎNGEREI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, ŞOLDĂNEŞTI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, SOROCA

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, ŞTEFAN VODĂ

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, TARACLIA

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, TELENEŞTI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, UNGHENI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, ANENII NOI

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, BASARABEASCA

Autoritatea:Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului mun.Chișinău

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ , r-nul FĂLEŞTI


Recomandarea: 3. să asigure valorificarea posibilităților și beneficiilor SIME, cu întreprinderea acțiunilor necesare de conectare la acesta, precum și să contribuie la dezvoltarea Sistemului prin oferirea propunerilor relevante reieșind din necesitățile instituționale (subpct.4.1.2)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Autoritatea:Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare