logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Curtea de Conturi a publicat Raportul anual 2022


https://ccrm.md/ro/curtea-de-conturi-a-publicat-raportul-anual-2022-82_93004.html

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul anual 2022, care analizează și generalizează concluziile și observațiile CCRM asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare și a patrimoniului public în exercițiul financiar expirat, iar pentru unele entități și tematici de audit – și în alte perioade relevante, în conformitate cu Programele activității de audit aferente ciclului anual de audit (septembrie 2022 – septembrie 2023).

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul anual 2022, care  analizează și generalizează concluziile și observațiile CCRM asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare și a patrimoniului public în exercițiul financiar expirat, iar pentru unele entități și tematici de audit – și în alte perioade relevante, în conformitate cu Programele activității de audit aferente ciclului anual de audit (septembrie 2022 – septembrie 2023).

Scopul Raportului anual al Curții de Conturi este de a prezenta Parlamentului, Guvernului, entităților auditate și societății principalele probleme sistemice și constatări formulate în contextul activității de audit public extern.

Perioada de raportare se caracterizează prin prioritizarea auditării autorităților publice centrale și a entităților din subordinea acestora, precum și a instituțiilor publice, fiind acoperite cu proceduri de audit 613 entități. De asemenea, în perioada raportată CCRM și-a orientat activitatea asupra unor domenii importante, cum ar fi:

  • conformitatea cheltuielilor şi investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale cărora le-au fost impuse obligații de serviciu public;
  • conformitatea gestionării  patrimoniului public (inclusiv subsidiile) de către instituțiile publice din domeniul infrastructurii calității;
  • Programul național de control al cancerului;
  • procedurile de protecție specială a copiilor aflați în situație de risc;
  • acordarea compensațiilor și ajutorului umanitar agricultorilor afectați de calamitățile naturale asupra recoltei anului 2020;
  • implementarea Strategiei de alimentare cu apă şi sanitație;
  • utilizarea resurselor financiare publice alocate pentru administrarea sistemului de acordare a asistenței juridice garantate de stat;
  • administrarea și întrebuințarea resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Procuratura Generală și Consiliul Superior al Procurorilor;
  • tehnologiile informaționale etc.

Prin intermediul rapoartelor de audit, Curtea de Conturi oferă în mod constant informații despre modul în care se cheltuiesc banii de către autoritățile publice centrale și locale și despre performanța sectorului public. De asemenea, instituția supremă de audit înaintează recomandări care ajută entitățile auditate să-și îmbunătățească și să consolideze managementul instituțional, să remedieze deficiențele constatate de audit, să optimizeze gestionarea resurselor în baza principiilor bunei guvernări, prin prisma beneficiilor pentru societate.