logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Curtea de Conturi anunță concurs pentru funcția de membru


https://ccrm.md/ro/curtea-de-conturi-anunta-concurs-pentru-functia-de-membru-46_93021.html

Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova anunță, din data de 16 octombrie 2023, concursul public

În temeiul art.17 din Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.260 din 07.12.2017, art.6 alin.(4) din Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199 din 16.07.2010 și în conformitate cu prevederile Anexei nr.­­­1 la Hotărârea Curții de Conturi nr.8 din 26 februarie 2021, Președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova anunță, din data de 16 octombrie 2023, concursul public pentru selectarea candidatului la funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova, care va patrona activitatea Direcțiilor de audit VII, VIII și IX din cadrul Direcției generale de audit I: Bugetul de stat și APC.

Accesați pentru mai multe detalii