logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Instruiri în domeniul contabilității pentru auditorii Curții de Conturi


https://ccrm.md/ro/instruiri-in-domeniul-contabilitatii-pentru-auditorii-curtii-de-conturi-80_92014.html

Certificarea personalului cu atribuții de audit public reprezintă o schimbare majoră în cadrul sistemului de asigurare a controlului calității corespunzător mandatului unei instituții supreme de audit.

Certificarea personalului cu atribuții de audit public reprezintă o schimbare majoră în cadrul sistemului de asigurare a controlului calității corespunzător mandatului unei instituții supreme de audit. În acest sens, în perioada 20-24 septembrie curent, se desfășoară modulul de instruire în domeniul contabilității și raportării financiare.

Scopul acestei sesiuni este asigurarea bunei desfășurări a procesului de formare profesională a angajaților cu atribuții de audit public în contextul rundei de certificare a auditorilor publici din anul 2021.

La instruiri participă circa 25 de angajați ai Curții de Conturi. Participanții la sesiunea de instruire au fost informați cu privire la aspectele teoretice și practice privind evidența contabilă în sectorul bugetar, standardele naționale de contabilitate, principii generale ale standardelor internaționale de raportare financiară.

Menționăm că Curtea de Conturi, potrivit Legii 260/2017 are obligativitatea de a supune certificării personalul cu atribuții de audit public. Scopul certificării auditorilor publici constă în fortificarea și evaluarea competențelor profesionale în vederea asigurării realizării misiunilor de audit public extern în conformitate cu standardele profesionale şi cerințele legale, și de reglementare aplicabile.