logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Ședință privind examinarea Raportului de audit


https://ccrm.md/ro/sedinta-privind-examinarea-raportului-de-audit-81_92907.html

La data de 18 iulie 2023, ora 09:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței online Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Muncii și Protecție Sociale încheiate la 31 decembrie 2022.

La data de 18 iulie 2023, ora 09:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței online Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Muncii și Protecție Sociale încheiate la 31 decembrie 2022.

Raportor: Ion Vintilă, șef de direcție, Direcția generală de audit II

Vă informăm că ședința va avea loc în format de teleconferință, fiind transmisă online pe site-ul www.ccrm.md.

Totodată, vă aducem la cunoștință că, înregistrarea video a ședinței de audiere a raportului financiare va fi plasată pe pagina oficială a Curți de Conturi www.ccrm.md și în contul www.youtube.com.

 

 

Secția relații externe și comunicare,
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Tel. 022 266027, 266026