logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Ședință privind examinarea Raportului de audit


https://ccrm.md/ro/sedinta-privind-examinarea-raportului-de-audit-81_93167.html

La data de 29 martie 2024, ora 09:00, Curtea de Conturi va examina Raportul de audit al conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către S.A. „Rețelele electrice de distribuție Nord” în anii 2021-2022.

Raportor: dl Igor Lungu, auditor public principal, Direcția generală de audit III.

Vă informăm că ședința va avea loc în format de teleconferință, fiind transmisă online pe site-ul www.ccrm.md.

Totodată, vă aducem la cunoștință că, înregistrarea video a ședinței de audiere a raportului de conformitate va fi plasată pe pagina oficială a Curți de Conturi www.ccrm.md și în contul www.youtube.com.