logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Standarde


https://ccrm.md/ro/standarde-3556_91962.html

Curtea de Conturi aplică în activitatea de audit Cadrul INTOSAI privind Pronunțările Profesionale.

Curtea de Conturi aplică în activitatea de audit Cadrul INTOSAI al Pronunțărilor Profesionale.

Cadrul INTOSAI promovează credibilitatea și relevanța auditului public prin stabilirea de principii și standarde profesionale recunoscute la nivel internațional care promovează excelența în aplicarea metodologiei și sprijină funcționarea eficientă a instituțiilor supreme de audit în interesul public.