Обновлено: Среда, 19 Январь 2022
Счетная палата Республики Молдова
RO RU EN
Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor, pentru informare, și se reiterează recomandarea nr.2.2.1., înaintată prin Hotărârea Curții de Conturi nr.50 din 23.07.2018, privind corelarea prevederilor Clasificației bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr.208 din 24.12.2015, cu prevederile Legii nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii, prin excluderea dolayurilor Comrat, Ceadâr-Lunga și Vulcănești din Anexa nr.3 „Organe ale autorităților publice locale” și includerea lor ca subdiviziuni structurale ale Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, astfel asigurând raportarea corectă a situațiilor financiare consolidate ale Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 29.04.2022

Recomandarea: 2.6. Adunării Populare și Comitetului Executiv ale UTA Găgăuzia, pentru: 2.6.1. examinarea în ședința Adunării Populare și a Comitetului Executiv a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit și cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficiențelor constatate;

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI

Termen implementare: 29.04.2022

Recomandarea: 2.6.2. determinarea modului de clasificare bugetară (organizațională) a dolayurilor Comrat, Ceadâr-Lunga și Vulcănești, în scopul raportării corecte și fidele a informațiilor financiare consolidate ale Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, asigurând transmiterea Ministerului Finanțelor a solicitării respective;

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI

Termen implementare: 29.04.2022

Recomandarea: 2.6.3. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI

Termen implementare: 29.04.2022

Recomandarea: 2.6.4. inventarierea și contabilizarea conformă a patrimoniului public local;

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI

Termen implementare: 29.04.2022

Recomandarea: 2.6.5. asigurarea transmiterii valorii investițiilor și reparațiilor capitale ale patrimoniului către proprietarii acestuia – autorităților publice locale de nivelul I sau autorităților publice centrale.

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI

Termen implementare: 29.04.2022

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY