logo

Счетная палата Республики Молдова

Постановление №9 от 28 февраля 2023 года по Отчету аудита соответствия порядка формирования, управления и использования публичных финансовых средств и публичного имущества Высшим советом прокуроров в период 2018-2022 годов

Nr. 9 din 28.02.2023
Recomandări: 7.


Recomandări(7)

Recomandarea: 2.5. Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor, pentru informare si, în comun cu Consiliul Superior al Procurorilor, să asigure identificarea unor mecanisme normative optime de reglementare a remunerării membrilor Consiliului Superior al Procurorilor și ai Colegiilor din subordine, reprezentanți ai societății civile, în baza unor criterii clare și previzibile, cu indicatori măsurabili, pentru a fi exclusă remunerarea și/sau achitarea de indemnizații nefondată din contul mijloacelor bugetului de stat pentru activități neexecutate.

Autoritatea:Ministerul Justiției

Termen implementare: 17.03.2024

Autoritatea:Consiliul Superior al Procurorilor

Termen implementare: 17.03.2024

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 17.03.2024

Recomandarea: 2.4. Consiliului Superior al Procurorilor, pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului public extern, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:Consiliul Superior al Procurorilor

Termen implementare: 17.09.2023

Recomandarea: 1. Să asigure conformitatea acordării premiilor unice și a sporului pentru performanță în conformitate cu cadrul legal în vigoare (pct. 4.1.2).

Autoritatea:Consiliul Superior al Procurorilor

Termen implementare: 17.09.2023

Recomandarea: 2. Să asigure conformarea la cadrul regulator a Regulamentului intern cu privire la acordarea sporului pentru performanță, reieșind și din contextul modificărilor operate în cadrul legal aferent (pct. 4.1.2).

Autoritatea:Consiliul Superior al Procurorilor

Termen implementare: 17.09.2023

Recomandarea: 3. Să asigure monitorizarea recuperării, în conformitate cu cadrul legal în vigoare, a zilelor de concediu anual neutilizate de către angajații CSP (pct.4.1.2).

Autoritatea:Consiliul Superior al Procurorilor

Termen implementare: 17.09.2023

Recomandarea: 4. Să asigure raportarea conformă la Agenția Proprietății Publice a valorii patrimoniului administrat (pct.4.2.1).

Autoritatea:Consiliul Superior al Procurorilor

Termen implementare: 17.09.2023

Recomandarea: 5. Să asigure dezvoltarea sistemului de CIM în cadrul CSP, prin elaborarea și implementarea unui plan de acțiuni de remediere a deficiențelor constatate în Raportul anual privind CIM (pct. 4.3).

Autoritatea:Consiliul Superior al Procurorilor

Termen implementare: 17.09.2023