Last update: Thursday, 23 May 2024
Court of Accounts of the Republic of Moldova
RO RU EN

Horărârea nr.6 din 09 februarie 2024 cu privire la Raportul de audit al conformității devizelor de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții ale Băncii Naționale a Moldovei pe anii 2019-2022

Home | AUDIT REPORTS
Recomandarea: 2.4.2. Dezvoltarea/completarea cadrului normativ intern prin aprobarea unor reglementări distincte privind cheltuielile sociale și beneficiile angajaților.

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 2.4.3. Atribuirea cheltuielilor pentru lucrările de reparație în sumă de 3,2 mil.lei la majorarea valorii bunului, în corespundere cu cadrul de raportare aplicabil.

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 2.4.4. Suplinirea art.2 din Legea nr.548 din 21.07.1995 cu noțiunile, „devizul de cheltuieli” și ,,alocații pentru investiții”, care potrivit cadrului normativ intern acestea constituie părți componente ale bugetului Băncii Naționale a Moldovei, în vederea excluderii interpretărilor și delimitării exhaustive a domeniului de aplicare a auditului public extern prin prisma responsabilităților legale delegate Curții de Conturi.

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 1. Asigurarea revizuirii periodice/la necesitate a actelor normative interne ale BNM ce țin de planificarea și executarea devizelor de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții, în vederea racordării acestora la cadrul legal în vigoare (pct. 4.1.1).

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 2. Asigurarea transparenței prin publicarea consecventă pe pagina oficială a BNM a devizului de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții (pct. 4.1.1).

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 3. Ajustarea reglementărilor interne cu prevederi exhaustive privind normele de consum la evenimentele interne și externe organizate de către BNM (pct. 4.2.4);

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 4. Asigurarea corelării alocațiilor pentru produsele alimentare, aprobate în devizele de cheltuieli anuale, cu Planurile de achiziții și reglementarea/aprobarea unui model de raport-sinteză privind executarea Planului de achiziții al BNM (pct. 4.2.6).

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 5. Asigurarea evidenței și raportării separate a cheltuielilor executate pentru cantină și reglementarea modului de calculare a adaosului comercial (pct. 4.2.6).

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 6. Elaborarea Planului anual de achiziții conform necesităților reale și îmbunătățirea procesului de organizare a achizițiilor publice (pct.4.3).

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 7. Actualizarea/elaborarea actelor normative în domeniul sistemului de control intern, precum și definitivarea/actualizarea descrierii proceselor operaționale ce țin de executarea devizului de cheltuieli, cu aprobarea corespunzătoare a acestora (pct. 4.4).

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 2.4.1. Examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

Termen implementare: 07.03.2025

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY