Обновлено: Четверг, 20 Июнь 2024
Счетная палата Республики Молдова
RO RU EN

Постановление №8 от 13 февраля 2024 года по Отчету аудита соответствия управления публичным имуществом и финансовыми ресурсами Техническим университетом Молдовы, за 2021-2022 годы

Главная | АУДИТОРСКИЕ ОТЧЕТЫ
Recomandarea: 1. Să asigure finalizarea procedurii de transmitere a terenurilor aferente către UTM, cu semnarea contractelor de comodat (pct. 4.6.2.);

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 2. Să revizuiască formularele AG, aprobate prin Ordinul MF nr.130 din 07.10.2019, în scopul reflectării informațiilor veridice privind utilizarea alocațiilor bugetare pentru realizarea comenzii de stat, precum și reflectarea soldului neutilizat din perioada precedentă (pct. 4.3.);

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 3. Să elaboreze metodologia de determinare a costului de instruire a studenților în baza cheltuielilor reale aferente desfășurării procesului de studii, în funcție de ciclul de studii, forma de studii și programul de studii, indiferent de sursa de finanțare (pct. 4.1.3. );

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 4. Să elaboreze metodologia de restituire a cheltuielilor ineficiente aferente instruirii din contul comenzii de stat a elevilor/studenților care au fost exmatriculați (pct. 4.3.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 5. Să elaboreze metodologia de evaluare a performanțelor individuale ale personalului din instituțiile superioare de învățământ în baza unor indicatori credibili (pct. 4.4.3.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 6. Să asigure inventarierea, delimitarea și înregistrarea cadastrală a patrimoniului/bunurilor publice aflate la balanța/în folosința UTM, cu înregistrarea conformă în evidența contabilă a celor transmise în gestiune economică, precum și cu titlu de proprietate către UTM (pct. 4.6.2.);

Autoritatea: Universitatea Tehnică a Moldovei

Termen implementare: 07.03.2025

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 7. Să asigure delimitarea terenurilor, inclusiv a celor care au fost transmise în baza contractelor de colaborare pentru construcția blocurilor locative, cu ajustarea valorii acestora în evidența contabilă (pct. 4.6.2.);

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 07.03.2025

Autoritatea: Universitatea Tehnică a Moldovei

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 8. Să asigure evidența separată a veniturilor și cheltuielilor după tipul serviciilor prestate (centre de cost), care, la rândul său, ar asigura determinarea costului de studii per specialitate (pct. 4.1.3. și pct.4.3.);

Autoritatea: Universitatea Tehnică a Moldovei

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 9. Să asigure utilizarea conformă a mijloacelor bugetare pentru retribuirea muncii, cu luarea de măsuri privind mijloacele utilizate neregulamentar (pct. 4.4.);

Autoritatea: Universitatea Tehnică a Moldovei

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 10. Să adapteze regulamentul intern de salarizare, cu includerea prevederilor exhaustive aferente criteriilor de acordare și mărimii sporurilor, suplimentelor, premiilor și altor stimulări salariale (pct. 4.4.);

Autoritatea: Universitatea Tehnică a Moldovei

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 11. Să asigure analiza și planificarea utilizării zilelor de concediu anual al angajaților în termen, potrivit prevederilor art.118 din Codul muncii, iar pentru zilele de concediu neutilizate aferente unor funcții să examineze posibilitatea formării provizioanelor (pct. 4.4.1.);

Autoritatea: Universitatea Tehnică a Moldovei

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 12. Să efectueze inventarierea bunurilor, cu identificarea și înregistrarea în liste separate a imobilizărilor corporale în curs de execuție, bunurilor conservate și a celor neutilizate (pct. 4.6.1.);

Autoritatea: Universitatea Tehnică a Moldovei

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 13. Să asigure planificarea contractelor de achiziții publice ținând cont de regulile generale de estimare a valorii contractuale, de necesitățile reale ale entității, de existența surselor financiare și de obiectivele stabilite în Strategia/Planul strategic al entității (pct. 4.5.);

Autoritatea: Universitatea Tehnică a Moldovei

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 14. Să asigure implementarea unui mecanism de sistematizare a necesităților reale ale entității ținând cont de existența resurselor financiare, precum și de conținutul clar al scopului achiziției, caracteristicile, cantitățile și specificația achiziției (pct. 4.5.);

Autoritatea: Universitatea Tehnică a Moldovei

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 15. Să asigure includerea în planul de achiziții a tuturor bunurilor și serviciilor necesare pentru a fi procurate, indiferent de procedura ulterioară aplicată (pct. 4.5.);

Autoritatea: Universitatea Tehnică a Moldovei

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 16. Să eficientizeze utilizarea bunurilor imobile, cu asigurarea încasării veniturilor respective din gestiunea lor (pct. 4.2.);

Autoritatea: Universitatea Tehnică a Moldovei

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 17. Să revizuiască rezultatele cercetărilor științifice și să asigure contabilizarea și înregistrarea conformă a brevetelor și altor drepturi intelectuale aferente acestor rezultate (pct. 4.8.);

Autoritatea: Universitatea Tehnică a Moldovei

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 18. Să asigure fundamentarea statelor de personal prin norme de muncă credibile, cu revizuirea ulterioară a statelor, în special a celor administrative și tehnice (pct. 4.4.2.);

Autoritatea: Universitatea Tehnică a Moldovei

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 19. Să revizuiască metodologia de calculare a taxei de cazare în cămine, aprobată prin HG nr. 99 din 30.01.2007, în funcție de cheltuielile efective suportate pentru întreținerea căminelor (pct. 4.1.);

Autoritatea: Universitatea Tehnică a Moldovei

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 20. Să asigure corelarea taxei de studii cu cheltuielile real înregistrate, cu excluderea subvenționării încrucișate a studiilor în bază de contract din contul comenzii de stat (pct. 4.3.);

Autoritatea: Universitatea Tehnică a Moldovei

Termen implementare: 07.03.2025

Recomandarea: 21. Să asigure revizuirea politicilor contabile, cu specificarea particularităților recunoașterii și evaluării elementelor contabile în funcție de genul de activitate (pct. 4.7.).

Autoritatea: Universitatea Tehnică a Moldovei

Termen implementare: 07.03.2025

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY