Actualizat: Duminică, 26 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Consiliul consultativ

Președintele Consiliului Consultativ:

 1. Marian Lupu – Președintele Curții de Conturi;

Membrii Consiliului:

 1. Viorel Chetraru – vicepreședintele Curții de Conturi;
 2. Tatiana Șevciuc –  membrul Curții de Conturi;
 3. Sergiu Știrbu – membrul Curții de Conturi;
 4. Andrei Munteanu - membrul Curții de Conturi;
 5. Petru Rotaru - membrul Curții de Conturi;
 6. Ecaterina Paknehad – șef al Aparatului Curții de Conturi;
 7. Elena Gudumac - șef adjunct al Aparatului Curții de Conturi;
 8. Vasile Cozma – ex-Președintele Curții de Conturi;
 9. Mircea Iuga – ex-șef al Departamentului Controlului de Stat;
 10. Ala Popescu – ex-Președintele Curții de Conturi;
 11. Grigore Belostecinic – dr.hab.,academician AȘM, rector Academia de Studii Economice;
 12. Sergiu Baieș – dr., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova;
 13. Ion Gugeac – dr.hab., academician Academia de Științe a Moldovei;
 14. Igor Balan – dr. în econ., conf. univ., Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 15. Larisa Bugaian – dr.hab., prof.univ, Universitatea Tehnică din Moldova;
 16. Cristina Copăceanu –dr.,conf.univ., Asociația Auditorilor Interni din Moldova;
 17. Marcela Dima –dr., conf.univ., Academia de Studii Economice din Moldova;
 18. Andrei Groza – dr.,conf.univ., Academia de Administrare Publică;
 19. Anatolie Iachimovschi –dr., conf.univ., Academia de Studii Economice;
 20. Nicolae Mogoreanu – dr., conf., univ., Universitatea Tehnică a Moldovei

Secretarul Consiliului:

Andrian Buligari, consultant principal

Consiliul consultativ este un organ consultativ al Curții de Conturi care oferă recomandări științifico-metodologice și se instituie în conformitate cu Legea nr. 260 din 07.12.2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova.

Activitatea Consiliului se bazează pe următoarele principii:

 1. respectarea legislației în vigoare, a principiilor și criteriilor unanim recunoscute în domeniul auditului public;
 2. respectarea principiilor transparenței, independenței, imparțialității, obiectivității și evitarea conflictelor de interese în formularea opiniilor;
 3. exercitarea colegială a atribuțiilor;
 4. asigurarea publicității în activitate.

Consiliul oferă consultanță Curții de Conturi în legătură cu toate subiectele, chestiunile relevante pentru îndeplinirea rolului și mandatului acesteia.

 

Domeniile de competență ale Consiliului:

 • consultarea în cele mai importante probleme ce țin de dezvoltarea auditului public extern;
 • consultarea în problemele de planificare strategică la întocmirea Planului de audit pe termen mediu;
 • consultarea în problemele ce țin de evoluția managementului financiar public;
 • consultarea în domeniul dezvoltării strategice a Curții de Conturi;
 • acordarea ajutorului consultativ la implementarea actelor legislative, standardelor de audit și altor acte normative aferente activității de audit;
 • consultarea în alte probleme ce țin de perfecționarea activității de audit public în Republica Moldova și care necesită o examinare colegială.

 

Componența Consiliului consultativ

Consiliul se compune din specialiști calificați și savanți din domeniile economico- financiar, juridic și de audit. Funcția de președinte al Consiliului este exercitată de către Președintele Curții de Conturi. Membrii Curții de Conturi fac parte din componența Consiliului Consultativ.

 

Drepturile și atribuțiile membrilor Consiliului consultativ

Membrii Consiliului au dreptul:

 • să primească toate informațiile necesare pentru îndeplinirea rolului său;
 • să ofere recomandări și propuneri în legătură cu toate subiectele relevante pentru îndeplinirea rolului și mandatului Curții.

Membrii Consiliului au următoarele atribuții:

 • să participe activ la ședințele Consiliului consultativ;
 • să aplice capacitățile și raționamentul profesional față de problemele puse în discuție;
 • să prezinte secretarului Consiliului consultativ informația cu privire la datele personale (adresa poștală, adresa electronică, numerele telefoanelor de contact).

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY