Actualizat: Duminică, 21 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Cadrul legal

Prima | ... | Cadrul legal | Legi

Legi

  • 10178

LEGE nr. 260 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a...

Prezenta lege reglementează: a) mandatul, organizarea, atribuțiile, împuternicirile, garanțiile de independență, precum şi alte aspecte relevante pentru activitatea Curţii de Conturi; b) raporturile juridice ce apar în procesul auditului public extern.

Vezi in Romana

 

LEGE Nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern

Prezenta lege stabileşte cadrul juridic al controlului financiar public intern. Prezenta lege stabileşte cadrul juridic al controlului financiar public intern.

Vezi in Romana Русский

 

LEGE Nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul...

Prezenta lege reglementează regimul general al funcţiei publice, statutul funcţionarului public, raporturile juridice dintre funcţionarii publici şi autorităţile publice, precum şi alte raporturi ce decurg din acestea.

Vezi in Romana Русский

 

LEGE Nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

Codul de conduită a funcţionarului public (denumit în continuare Cod) reglementează conduita funcţionarului public în exercitarea funcţiei publice.

Vezi in Romana Русский

 

LEGE Nr. 113 din 27.04.2007 a contabilităţii

Scopul prezentei legi este stabilirea cadrului juridic, a cerinţelor unice şi a mecanismului de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova.

Vezi in Romana Русский

 

LEGE Nr. 61 din 16.03.2007 privind activitatea de audit

Prezenta lege stabileşte cadrul juridic privind organizarea activităţii de audit de către societăţile de audit şi auditorii întreprinzători individuali, reglementează exercitarea profesiei de auditor.

Vezi in Romana Русский

 

LEGE Nr. 397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale

Finanţele publice locale fac parte integrantă din sistemul finanţelor publice şi includ bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea

Vezi in Romana Русский

 

LEGE Nr. 181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale

În scopul asigurării dezvoltării durabile a finanţelor publice, consolidării disciplinei bugetar-fiscale şi asigurării gestionării eficiente şi transparente a resurselor financiare publice, prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art.106din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.

Vezi in Romana Русский

 

Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994

Prevederile Constituție cu referire la Curtea de Conturi sînt stipulate în Articolul 133.

Vezi in Romana Engleza Русский


 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY