Actualizat: Sîmbătă, 13 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Organizații de profil

Comitetul de contact al instituțiilor supreme de audit din Uniunea Europeană este o structură prin care este organizată cooperarea dintre instituțiile supreme de audit din Uniunea Europeană și Curtea de Conturi Europeană (CCE).

Această structură este formată din Comitetul de contact propriu-zis, compus din președinții instituțiilor supreme de audit din statele membre ale UE și președintele CCE, din ofițerii de legătură, care constituie o rețea activă de contacte profesionale în Europa, precum și din grupuri de lucru, rețele și grupuri operative organizate pe teme specifice de audit.

Prima reuniune a președinților instituțiilor supreme de audit din UE (CEE în acea epocă) a avut loc în 1960.

Curții de Conturi i s-a acordat statutul de observator în cadrul Comitetului de contact în luna august 2022.

 

Pagina oficială a Comitetului de contact: https://www.eca.europa.eu/sites/cc/ro/Pages/ccdefault.aspx

Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI) este o organizație internațională a Instituţiilor Supreme de Audit în ceea ce privește controlul și auditul extern al finanțelor publice. Pentru mai mult de 50 ani INTOSAI a oferit un cadru instituționalizat de promovare a schimbului de cunoștințe și experiențe, îmbunătățind auditul public extern la nivel mondial și, prin urmare, contribuind la consolidarea imaginii, competențelor și prestigiului diferitor ISA  la nivel național și nu numai.

Motto-ul INTOSAI " Experientia mutua omnibus prodest", ceea ce în limba română vine să semnifice "Experiența reciprocă este benefică pentru toți" susține pe deplin această ipoteză.

INTOSAI a fost creată în 1953 la inițiativa președintelui Instituțiilor Supreme de Audit din Cuba, dl. Emilio Fernandez Camus, iar în prezent are 192 de membri permanenți și 5 membri asociați. Este o organizație autonomă, independentă, apolitică și non-guvernamentală, cu statut special pe lângă ECOSOC al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Limbile oficiale de lucru INTOSAI sunt: germana, engleza, franceza, araba și spaniola.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova devine membru în anul 1994.

La nivel INTOSAI, Curtea de Conturi face parte din următoarele grupuri de lucru:

 • Grupul de lucru privind Indicatorii-cheie naţionali; 
 • Grupul de lucru privind Datoria publică.

 

Pagina oficială INTOSAI:  www.intosai.org 

Organizația Europeană a Instituțiilor Supreme de Audit (EUROSAI) este organizația regională a Instituțiilor Supreme de Audit din Europa, în ceea ce privește controlul și auditul extern al finanțelor publice.

EUROSAI a fost constituit în anul 1990 ca și grup de lucru regional al INTOSAI, și are în prezent 50 de membri, printre care se numără și Curtea Europeană de Conturi.

Secretariatul EUROSAI este asigurat de către Curtea de Conturi a Spaniei, menținînd comunicarea cu membrii EUROSAI în perioada dintre Congrese și facilitînd contactele între aceștia. De asemenea, Secretariatul dezvoltă un program care conține propuneri ce urmează a fi prezentate organelor de conducere, la cererea membrilor.

Secretariatul publică anual un jurnal și trimestrical un buletin informativ, și găzduiește website-ul EUROSAI.

Limbile oficiale de lucru ale EUROSAI sunt: germană, engleză, spaniolă, franceză și rusă.

Printre obiectivele Organizației amintim:

 • Promovarea cooperării profesionale între membrii săi;
 • Încurajarea schimbului de informație;
 • Conlucrarea întru armonizarea terminologiei în domeniul auditului public;
 • Avansarea studiului de audit în sectorul public.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova devine membru în anul 1994.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova face parte din următoarele grupuri de lucru: 

 • Grupul de auditori pentru Programele de cooperare transfrontalieră din jurul Bazinului Mării Negre 2014-2020;
 • Grupul de lucru privind Auditul fondurilor alocate pentru combaterea efectelor calamităţilor naturale sau a dezastrelor;
 • Grupului de lucru privind Auditul mediului;
 • Grupul de lucru privind Auditul TI.

 

În perioada 2014-2021, Curtea de Conturi a Republicii Moldova a activat în calitate de membru al Consiliului de guvernare al EUROSAI. 

 

Pagina oficială EUROSAI:  www.eurosai.org 

Asociația Instituțiilor Supreme de Audit care au în comun utilizarea limbii franceze (AISCCUF)  reunește ISA membre ale INTOSAI care au în comun utilizarea limbii franceze și valorile francofoniei. A fost creată în anul 1994 și are în prezent 45 de membri, Secretariatul general fiind asigurat de către Curtea de Conturi a Franței. Este membru activ al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF).

Printre obiectivele AISCUFF se regăsesc:

 • Consolidarea statului de drept prin dezvoltarea instituțiilor supreme de audit în fiecare din aceste state membre;
 • Dezvoltarea schimbului de experiență între instituțiile membre;
 • Cooperarea între instituțiile membre în materie de pregătire profesională și asistență tehnică.

Comitetul Director al INTOSAI, în cadrul reuniunii din noiembrie 2008 de la Viena, a aprobat aderarea AISCCUF la INTOSAI, în calitate de membru asociat.

Asociația Instituțiilor Supreme de Audit care au în comun utilizarea limbii franceze, se reunește din 3 în 3 ani în cadrul unor Adunări Generale ale membrilor. În cadrul AISCUFF se organizează seminare pe teme de interes comun și au loc la fiecare 2 ani, scopul fiind facilitarea schimbului de experiență și raspîndirea bunelor practici în cadrul spațiului francofon.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova devine membru în anul 2008.

 

Pagina oficială AISCCUF: www.aisccuf.org 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY