Actualizat: Duminică, 21 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Uniunea Europeană

  • 7395

August 2014 - semnarea Acordului de Twinning privind implemenatea Proiectului Twinning "Consolidarea şi întărirea auditului public extern în Republica Moldova". 

    La 9 septembrie 2014 Curtea de Conturi a Republicii Moldova, Institutul Finlandez pentru Management Public HAUS şi Tribunalul de Conturi din Spania au anunţat despre lansarea Proiectului Twinning „Consolidarea și întărirea auditului public extern în Republica Moldova", proiect finanţat de Uniunea Europeană. 

    Beneficiarul principal al Proiectului Twinning „Consolidarea și întărirea auditului public extern în Republica Moldova" este Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Proiectul, finanţat de Uniunea Europeană, prevede acordarea unui grant în valoare de circa 1,5 milioane EURO pentru implementarea activităţilor prevăzute în Planul de acţiuni, în scopul consolidării şi dezvoltării capacităţilor instituţiei supreme de audit din ţară. Durata proiectului este de 24 de luni. 

   Proiectul Twinning va fi implementat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova în cooperare cu partenerii de Twinning - Consorţiul fоrmat din Institutul Finlandez al Managementului Public HAUS (Partener superior) și Tribunalul de Conturi din Spania (Partener junior).

   Obiectivul general al Proiectului Twinning „Consolidarea și întărirea auditului public extern în Republica Moldova" este de a îmbunătăţi responsabilitatea şi managementul fondurilor publice în ţară, prin consolidarea capacităţii auditului extern, în conformitate cu standardele internaţionale de audit recunoscute şi în concordanță cu cele mai bune practici europene. Proiectul se axează pe realizarea activităţilor prevăzute în cadrul a 4 componente:

  • Componenta 1. Consolidarea capacităților de audit ale Curții de Conturi;
  • Componenta 2. Reforma cadrului legal;
  • Componenta 3. Reforma managementului resurselor umane;
  • Componenta 4. Consolidarea interacțiunii cu autoritățile Republicii Moldova și sporirea impactului activităților Curții de Conturi.

Dat fiind faptul, că obiectivul proiectului are o acoperire exhaustivă asupra întregului sistem de administrare a finanțelor publice, realizarea acestuia va fi posibilă cu implicarea activă a diferitor factori de  influență - Parlamentul, Guvernul, autoritățile publice centrale și locale, organele de drept, entitățile verificate, societatea civilă şi mass-media, ținînd cont de necesitatea coordonării comune a activităților relevante pentru componentele Proiectului Twinning. Curtea de Conturi are drept scop obţinerea unei interacţiuni sporite cu Parlamentul şi Guvernul, creşterea gradului de responsabilitate din partea instituțiilor supuse auditului, în vederea obținerii unui impact sporit al activităţilor instituţiei supreme de audit şi unui nivel înalt de realizare a recomandărilor sale.

Activitățile, care se vor desfășura pe parcursul implementării proiectului, vor oferi posibilitatea de a obține rezultatele scontate ale Curții de Conturi, în conformitate cu standardele acceptate pe plan internaţional şi cu cele mai bune practici de audit extern ale Uniunii Europene. Proiectul oferă, de asemenea, posibilitatea de a spori importanţa opiniei Curții de Conturi în ceea ce privește armonizarea legislaţiei ţării cu Acquis-ul comunitar în toate domeniile de audit al managementului finanțelor publice, din surse interne sau externe şi, în special, în ceea ce privește fluxurile de fonduri din Uniunea Europeană.

Este deosebit de important și binevenit, că autoritatea publică națională, care are funcția de audit public extern, a fos inclusă într-o activitate de Twinning, îndeosebi după aderarea ţării la conceptul de сontrol intern al finanțelor publice, promovat şi sprijinit de Uniunea Europeană. Necesitatea de implementare a proiectului reiese din imperativitatea asigurării continuității progreselor înregistrate în procesul de reformare şi modernizare a instituţiei de audit din ţară, dar și din faptul, că la 28 noiembrie 2013 Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre. Din această perspectivă, Proiectul Twinning „Consolidarea și întărirea auditului public extern în Republica Moldova" este un pas înainte spre o cooperare mai strînsă şi mai eficientă între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY