Actualizat: Duminică, 03 Decembrie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Comisia parlamentară a examinat rapoartele de audit asupra situațiilor financiare privind modernizarea sectorului sănătății

  • 08.11.2023
  • 409

Operațiunea ,,Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” a fost inițiată cu scopul reducerii riscurilor cheie aferente bolilor non transmisibile, sporirii eficienței serviciilor de sănătate oferite populației, reducerii invalidității și incapacității de muncă precum și  îmbunătățirii indicatorilor de sănătate în Republica Moldova.

Rezultatele Raportului auditului situațiilor financiare ale Operațiunii „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” încheiate la 31 decembrie 2021 și ale Raportului auditului asupra situațiilor financiare ale Operațiunii „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” încheiate la 31 decembrie 2022 au fost prezentate astăzi, 8 noiembrie, de către Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice.

Sergiu Știrbu, membru al CCRM a relatat Comisiei parlamentare despre rezultatele și constatările auditului care au stat la baza formulării concluziilor generale, precum și a recomandărilor înaintate.

Auditorii CCRM au menționat că Acordul de finanțare a fost semnat în anul 2014 și a stabilit acordarea unui împrumut în valoare de 20 mil. Drepturi Speciale de Tragere, echivalentul a 30,8 mil. dolari SUA. Finanțarea Programului a fost acordată sub formă de suport bugetar, iar mijloacele financiare au fost debursate în baza realizării a 11 indicatorii stabiliți. Cheltuielile proiectului de asistență tehnică au fost orientate spre consolidarea capacităților Misterului Sănătății și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

Potrivit Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, Operațiunea „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” urma a fi realizată în termen de 5 ani, data încheierii, inițial fiind stabilită 30 martie 2019. Ulterior, a fost acceptată extinderea termenului de realizare a proiectului până la 31 august 2022, iar ultimele plăți au fost efectuate în octombrie 2022. Extinderea a fost decisă pentru a asigura realizarea tuturor indicatorilor legați de debursare, precum și absorbția integrală a mijloacelor creditare.

În opinia Curții de Conturi situațiile financiare ale Operațiunii, în anii 2021 și 2022 au oferit, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cerințele specifice de raportare financiară ale Băncii Mondiale și ale sistemului bugetar.

În anul 2021, pentru realizarea Programului, urmau a fi atinși și debursați 5 indicatori, iar în anul 2022 - 4 indicatori.  

Auditul a constatat că în anul 2021 a fost atins și debursate mijloace financiare doar pentru un indicator ce a vizat reducerea ratei fumatului la adulți (323,5 DST), 3 indicatori au fost realizați parțial și 1 a rămas nerealizat, acești indicatori fiind atinși în anul 2022.

În context la realizarea Indicatorului: „Majorarea procentului de persoane cu boli cardiovasculare care beneficiază de medicamente compensate pentru tratament“ a determinat creșterea cu 9,26 puncte procentuale a numărului de beneficiari de medicamente compensate. În acest sens, indicatorul a fost validat la un nivel de 92%, iar debursarea mijloacelor financiare planificate de 2,9 milioane Drepturi Speciale de Tragere a fost realizat în valoare de 2.7 milioane Drepturi Speciale de Tragere, care au fost alocate Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

Ce ține de indicatorul „Consolidarea spitalelor departamentale din subordinea Ministerului Sănătății”, se atestă că a fost realizată fuzionarea a 2 spitale - Spitalului Clinic Central Feroviar a fost absorbit de Spitalul Clinic al Ministerului. Acest indicator s-a realizat parțial, deoarece se prevedea stabilirea managementului comun la 3 spitale din mun. Chișinău, fiind debursate 404 mii Drepturi Speciale de Tragere. Astfel, nivelul de realizare a indicatorului a constituiau 50%, cu debursarea și alocarea mijloacelor în bugetul de stat în august 2022.

Menționăm că misiunea de audit public extern a fost realizată în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021 și 2022, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale proiectului  „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY