Actualizat: Duminică, 21 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară de profil rezultatele auditurilor la UTM și USM

  • 03.07.2024
  • 422

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 3 iulie curent, în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice rezultatele Raportului auditului conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) în anii 2021-2022 și a Raportului auditului conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către Universitatea de Stat din Moldova (USM) în anii 2021-2022.

Eduard Moroșan, membru al CCRM și echipa de audit au relatat Comisiei parlamentare despre rezultatele și constatările auditurilor care au stat la baza formulării concluziilor generale, precum și a recomandărilor înaintate.

CCRM a evaluat mai multe procese și activități din cadrul UTM și a USM, realizate în perioada anilor 2021-2022, pe aspecte ce vizează administrarea veniturilor din alocațiile bugetare și a celor proprii, respectarea prevederilor legale la efectuarea cheltuielilor, în special în procesul de salarizare a angajaților, conformitatea desfășurării procesului de achiziții publice, procesul de gestionare a patrimoniului public, etc.

Curtea de Conturi a atestat un deficit de reguli și proceduri aferente procesului de gestionare a resurselor financiare și a patrimoniului public primit în gestiunea economică de UTM și USM, astfel managementul instituțional și cel financiar nefiind racordat la principiile bunei guvernări.

Managementul financiar a reflectat deficiențe și erori semnificative privind gestionarea resurselor financiare, care se exprimă prin: planificarea defectuoasă a veniturilor, nerespectarea cadrului normativ la stabilirea taxelor de studii și plății de locațiune, la organizarea și desfășurarea achizițiilor publice și la determinarea plăților salariale, înregistrarea eronată a tranzacțiilor economice, ceea ce a influențat rezultatul financiar al instituțiilor și caracteristicile calitative ale informațiilor din situațiile financiare.

Managementul gestionării patrimoniului nu a întrunit rigorile cadrului legal, acesta fiind afectat de nereguli și deficiențe, care se exprimă prin neînregistrarea conformă a drepturilor de gestiune a patrimoniului, nedeținerea documentelor confirmative aferente unor bunuri patrimoniale, nefinalizarea proceselor de delimitare a patrimoniului și de transmitere a terenurilor, ceea ce duce la denaturarea situațiilor patrimoniale și financiare și generează riscuri de pierdere a patrimoniului statului.

Toate acestea au fost condiționate de lipsa activităților de control eficiente aferente procesului de gestionare a resurselor financiare și a patrimoniului public, de responsabilitatea insuficientă a factorilor de decizie la exercitarea atribuțiilor funcționale, precum și de neconformarea responsabililor din cadrul entităților la prevederile cadrului normativ.

Curtea de Conturi a înaintat recomandări menite să contribuie la îmbunătățirea deficiențelor constatate, iar despre acțiunile întreprinse va fi informată trimestrial, în termen de 12 luni din data intrării în vigoare a Hotărârilor.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY